Portrait

Armentekort
Armentekort

ZW Armentekort wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en uiteindelijk overwonnen kan worden. Doorheen duomethodiek beoogt ArmenTeKort dat kansarmen hun eigenwaarde (her)ontdekken opdat ze de regie van hun leven duurzaam in handen kunnen nemen.


Website