(c) ToolBox (c) ToolBox (c) ToolBox (c) ToolBox (c) ToolBox (c) ToolBox (c) ToolBox
Konekt vzw
Konekt vzw is een netwerkorganisatie voor mensen met een beperking, hun omgeving en de ruime samenleving.
[meer]
Belgische federatie van de voedselbanken (BFVB) vzw
BFVB bestrijdt voedselverspilling en helpt aldus de minderbedeelden in onze maatschappij met gratis voedselbedeling.
[meer]
Solentra vzw
Solentra draagt bij aan een beter toegankelijk psychologisch en psychiatrisch zorgaanbod voor kinderen en hun gezinnen, met een migratie achtergrond.
[meer]
ArmenTeKort vzw
VZW Armentekort wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en uiteindelijk overwonnen kan worden.
[meer]
Wablieft / VOCVO vzw
Wablieft wil duidelijke taal voor de hele samenleving. Daarbij focust de organisatie vooral op laaggeletterden.
[meer]
Amazone vzw
Amazone vzw is het kruispunt gendergelijkheid in België.
[meer]
Buurt- en Nabijheidsdienst (BND) Kortrijk vzw
BND Kortrijk vzw wil laagdrempelige diensten en werk aanbieden als antwoord op maatschappelijke behoeften, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.
[meer]

Interesse ?

ToolBox vzw heeft zich tot doel gesteld om het management van verenigingen actief in de Belgische sociale sector te verbeteren. Daartoe zet ze een 100-tal professionals in die hun expertise op vrijwillige basis en in team ter beschikking stellen van deze verenigingen.

Professionals

Ik deel mijn expertise.

Verenigingen

Ik professionaliseer mijn beleid en vergroot mijn impact.

Partners

Ik steun ToolBox.