Triodos Fonds

(c) ToolBox

Het Triodos Fonds is een vereniging zonder winstoogmerk.

De vzw ontvangt middelen van spaarders van Triodos Bank die (een deel van) hun rente afstaan of van klanten die een gift overmaken.

Het Triodos Fonds steunt projecten met een duidelijk maatschappelijk doel (sociaal, ecologisch of cultureel). Het Fonds geeft de voorkeur aan kleinschalige projecten, die nadien mogelijk op ruimere schaal kunnen worden toegepast.

U vindt meer informatie op de website van het Triodos Fonds.