Professionals

De ToolBox-professionals ontwikkelden een stevige expertise in één of meerdere managementdomeinen. Ze zijn nieuwsgierig om een andere omgeving te ontdekken en delen hun kennis met managers van de sociale sector.

ToolBox linkt haar vrijwilligers met verenigingen die begeleid willen worden, met een netwerk van gemotiveerde professionals, biedt hen screening- en evaluatie-instrumenten aan, een begeleidingsmethodologie, informatie en opleidingen, thematische vergaderingen waar ervaring gedeeld wordt en omkadering door het coördinatieteam.

De begeleidingen worden door minstens twee vrijwilligers professionals uitgevoerd a rato van 8u per maand, in team.

Herkent u zich in dit concept? Word dan lid en ontdek deze boeiende en rijke ervaring waarbij u meer terugkrijgt dan u geeft !

Professionals getuigen

(c) ToolBox
« De vele gesprekken leidden er toe dat de initiële frustraties werden omgezet in positieve acties die het team nader tot elkaar bracht. »
[meer]
(c) ToolBox
« Ik ben sterk onder de indruk van de professionele aanpak van deze organisatie – eens de lijnen zijn uitgezet, gaat iedereen voor de volle 100% mee in de executie. »
[meer]