(c) ToolBox
(c) ToolBox
Onafhankelijk Leven wil ervoor zorgen dat alle personen met een beperking vrij en doordacht kunnen beslissen hoe, waarvoor, door wie, waar, wanneer, zij ondersteund worden.
[meer]
(c) ToolBox
HUURpunt vzw is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) in Vlaanderen.
[meer]
(c) ToolBox
Na de fusie tussen Bas! en Oikoten formuleerde Alba samen met ToolBox een nieuw toekomstproject en werkte ze een organisatiestructuur uit om dit toekomstproject te realiseren.
[meer]
(c) ToolBox
Les Gazelles de Bruxelles versterkt via joggen volwassen uit kansengroepen en brengt ontmoeting tot stand.
[meer]
(c) ToolBox
Konekt vzw is een netwerkorganisatie voor mensen met een beperking, hun omgeving en de ruime samenleving.
[meer]
(c) ToolBox
BFVB bestrijdt voedselverspilling en helpt aldus de minderbedeelden in onze maatschappij met gratis voedselbedeling.
[meer]
(c) ToolBox
Solentra draagt bij aan een beter toegankelijk psychologisch en psychiatrisch zorgaanbod voor kinderen en hun gezinnen, met een migratie achtergrond.
[meer]
(c) ToolBox
Maks gaat met talenten en competenties aan de slag en brengt ze dichter bij de arbeidsmarkt zodat ze kunnen doorstromen.
[meer]
(c) ToolBox
VZW Armentekort wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en uiteindelijk overwonnen kan worden.
[meer]
(c) ToolBox
Wablieft wil duidelijke taal voor de hele samenleving. Daarbij focust de organisatie vooral op laaggeletterden.
[meer]
(c) ToolBox
Amazone vzw is het kruispunt gendergelijkheid in België.
[meer]
(c) ToolBox
BND Kortrijk vzw wil laagdrempelige diensten en werk aanbieden als antwoord op maatschappelijke behoeften, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.
[meer]
(c) ToolBox
Onze prioriteit was het bestuur te versterken. Samen met ToolBox en de Solvay MBA-studenten werkten we voor de Raad van Bestuur een draaiboek op maat van onze organisatie uit.
[meer]
(c) ToolBox
De vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad zet zich in voor een betere bekendmaking van de Nederlandstalige welzijns- en gezondheidszorg in Brussel.
[meer]
(c) ToolBox
We hebben de ambitie om een nieuw vormingscentrum uit te bouwen waarvoor we een strategische visie op langere termijn uitwerkten.
[meer]
(c) ToolBox
Het Punt vzw–steunpunt vrijwilligerswerk Brussel is een onafhankelijke pluralistische organisatie, die over de sectoren heen het vrijwilligerswerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevordert en ondersteunt.
[meer]
(c) ToolBox
Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) is de ouder- en familievereniging rond autisme
[meer]
(c) ToolBox
Donorinfo publiceert gratis informatie over de projecten en in– en uitgaven van filantropische organisaties die personen in nood helpen.
[meer]
(c) ToolBox
PAG-ASA zet zich in voor slachtoffers van mensenhandel en ijvert voor hun rechten en belangen.
[meer]
(c) ToolBox
De Poort vzw wil gangmaker zijn in kwaliteitsvol wonen en werk, waarbij de mens centraal staat, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.
[meer]
(c) ToolBox
In 2010 startten Amnesty International Vlaanderen en Amnesty International Belgique Francophone een dialoog op over hoe ze hun werking beter konden afstemmen.
[meer]
(c) ToolBox
ToolBox lichtte de kostenstructuur van AI door. Het gefinaliseerde rapport werd op de Raad van Bestuur besproken. Verschillende aanbevelingen werden meteen doorgevoerd.
[meer]
(c) ToolBox
Samen met ToolBox werd een traject opgezet om een missie en visie op maat van het centrum uit te werken.
[meer]
(c) ToolBox
Kunst(h)art vzw is een laagdrempelige sociaal-artistieke vereniging die de kans geeft om kunst actief te beoefenen.
[meer]
(c) ToolBox
Parcival stelde begin 2012 de vraag aan ToolBox om hen te helpen fondsen te werven voor de renovatie van de schoolinsfrastructuur.
[meer]
(c) ToolBox
Door de wijzigende medische pathologie, werd het herbekijken van de visie en missie en de doelgroep van Lhiving een noodzaak. Vervolgens werd de externe communicatie afgestemd.
[meer]