Annick De Swaef @ Maks

(c) ToolBox

De sociale uitdagingen binnen de Brusselse regio lagen me altijd nauw aan het hart. Ik was dan ook opgetogen toen ik als ToolBox-vrijwilliger bij Maks aan de slag kon. Naarmate de vergaderingen elkaar opvolgden, ervaarde ik meer en meer de kracht, de creativiteit en het enthousiasme waarmee de vzw haar activiteiten uitbouwt. Vanuit je eigen achtergrond aan een organisatie als Maks nieuwe vragen mogen stellen, andere inzichten toevoegen, dat is bijzonder verrijkend.