Fanny Verhauwaert @ Maks

(c) ToolBox

Naarmate je de organisatie en mensen beter leert kennen wordt het ook efficiënter om samen te werken. Tijdens het tweede jaar van het project bij Maks hebben we verder gewerkt rond de financiële structuur en hebben geprobeerd de communicatie naar de buitenwereld eenduidiger te formuleren. Andere ToolBox vrijwilligers zijn geïntroduceerd bij Maks om nieuwe projecten vorm te geven en vanuit een andere perspectief aan de slag te gaan. Continuïteit qua ondersteuning voor Maks is gegarandeerd.