Marianne Callebout – Onafhankelijk Leven

(c) ToolBox

Met Bénédicte van ToolBox kregen we iemand met een echte “sales” achtergrond in ons fundraisingteam. Ik herinner me hoe moeilijk het was om onze missie uitgelegd te krijgen zonder te vervallen in technisch vakjargon. Bénédicte hielp ons helder te krijgen wie we echt zijn en hoe de mensen zouden begrijpen waar we voor staan. Dat was cruciaal. Fundraising is dan ook echte “sales”, je vraagt centen – in ruil voor een positieve emotie van de gever. Zo hadden we er nog nooit over nagedacht.