Tom Van Hoey – VMG

(c) ToolBox

De coaching door ToolBox heeft VMG geholpen om een aantal toekomstperspectieven scherp te krijgen. De ToolBox-vrijwilligers fungeerden als klankbord, reikten kapstokken aan en dachten mee na over het afbakenen van scenario’s.

Vaak gaan dergelijke processen samen met veel emoties. Het kunnen rekenen op een neutraal klankbord zorgde ervoor dat de toekomstscenario’s heel nuchter kunnen onderzocht worden.