Veerle Leroy – Het Punt vzw

(c) ToolBox

De coaching heeft ons geholpen om een helikopterbeeld te krijgen van onze werking. We zijn tot de vaststelling gekomen dat er nog veel meer keuzes moeten worden gemaakt in de afbakening van de prioritaire doelgroepen.

Door middel van de actieplannen kan er binnen een tijdslijn gerichter naar de doelstellingen toe worden gewerkt. De tijdslijn 2011-2015 geeft ons de ruimte om elke stap nauwgezetter te evalueren en bij te sturen.

Met dank aan Peter en Paul voor de steun en de aanmoediging.