Verenigingen

Als uw vereniging duidelijke sociale doelstellingen nastreeft en u bij het uitwerken van uw project moeilijkheden ondervindt en van mening bent dat een begeleiding door professionals uw management kan verbeteren, dan is ToolBox uw partner !

In de sociale sector zijn de financiële en menselijke middelen schaars. Vaak kunnen ze efficiënter ingezet worden om hun impact te optimaliseren.

Zodra u beroep doet op ToolBox, kan u rekenen op meer dan 14 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties op managementvlak, beroep doen op een honderdvijftig tal gemotiveerde vrijwilligers en toegang krijgen tot aangepaste tools en een netwerk van meer dan 400 begeleide verenigingen.

Verenigingen getuigen

(c) ToolBox
« Als opvolger van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen, toch waar het de belangenbehartiging van de sociale verhuurkantoren betreft, zijn de verwachtingen naar Huurpunt groot.  »
[meer]
(c) ToolBox
« Onze kleine vzw kende de afgelopen jaren amper personeelsverloop, maar in het najaar 2012 stonden we voor een vernieuwing van de hele ploeg.  »
[meer]