Verenigingen

Als uw vereniging duidelijke sociale doelstellingen nastreeft en u bij het uitwerken van uw project moeilijkheden ondervindt en van mening bent dat een begeleiding door professionals uw management kan verbeteren, dan is ToolBox uw partner !

In de sociale sector zijn de financiële en menselijke middelen schaars. Vaak kunnen ze efficiënter ingezet worden om hun impact te optimaliseren.

Zodra u beroep doet op ToolBox, kan u rekenen op meer dan 14 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties op managementvlak, beroep doen op een honderdvijftig tal gemotiveerde vrijwilligers en toegang krijgen tot aangepaste tools en een netwerk van meer dan 400 begeleide verenigingen.

Verenigingen getuigen

(c) ToolBox
« Als organisatie waren we onder de indruk van de expertise en het enthousiasme vanonze coach Britta. »
[meer]
(c) ToolBox
« Je staat in een lift met een stakeholder en hebt enkele minuten de tijd om de man of vrouw te overtuigen jouw organisatie te sponsoren. Wat zeg je, hoe overtuig je hem/haar? »
[meer]