Bestuur

ToolBox beschikt over een transparant bestuurssysteem, waarbij de verantwoordelijkheden voor elk niveau duidelijk geïdentificeerd zijn.

De Algemene Vergadering

Al onze professionals zijn effectieve leden van de algemene vergadering. De begeleide verenigingen zijn toegetreden leden: ze wonen de algemene vergadering bij, maar hebben geen stemrecht.

De Raad van Bestuur

De leden van de raad van bestuur worden gekozen op basis van hun expertise. Op dit moment bestaat de raad van bestuur uit 8 leden: ToolBox professionals, vertegenwoordigers van onze strategische partners en een vertegenwoordiger van de sociale sector. De raad vergadert 4 maal per jaar.

Het directiecomité

Dit comité bestaat uit volgende leden:

  • de voorzitter van de raad van bestuur, Hilde Helsen
  • een bestuurder,  Jacques Van Egten
  • een bestuurder, Alexandra Boël
  • een directeur, Bénédicte De Bruycker
  • twee coördinators, Joëlle Bragard en Cécile Vennat

Het centrale team

Het centrale team bestaat uit een directeur Bénédicte De Bruycker en twee coördinators Joëlle Bragard en Cécile Vennat.