Sigrid Maes – Donorinfo

(c) ToolBox

De consultants die ToolBox ons heeft toegewezen, beschikken over een communicatie- en marketingachtergrond. We hebben hen onmiddellijk betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe website, die de basis wordt van onze externe communicatie. Niet alleen de professionele input van de consultants is erg gewaardeerd, ook het feit dat zij als buitenstaander naar Donorinfo kunnen kijken, is voor ons een toegevoegde waarde.