fbpx

Fédération belge des banques alimentaires (FBBA) asbl

(c) ToolBox

(texte mixte en néerlandais/français)

Voorzitter

Ignace Bosteels

Website

www.foodbanks.be

ToolBox team

Baudouin De Cannière
Michel Boving

Workflows

Strategische reflexie en organisatie

Missie

Voedselverspilling bestrijden en aldus de minderbedeelden in onze maatschappij helpen met gratis voedselbedeling, dat is het dubbel doel waarvoor de 9 Voedselbanken in België en de Belgische Federatie van de Voedselbanken zich inzetten.

In 2014 werd er meer dan 13.000 ton voedsel ingezameld en gratis uitgedeeld aan 130.000 minderbedeelden, met de hulp van 625 erkende liefdadigheidsverenigingen die zich minstens één keer per maand komen bevoorraden bij de Voedselbanken. Dit is maar mogelijk dankzij de dagelijkse inzet van 250 vrijwilligers en een stevig opgebouwde logistieke structuur, verspreid over gans België.

Niettegenstaande de belangrijke voedseloverschotten die te vinden zijn zowel bij de Industrie en de grote distributie als bij de fruit- en groentenveilingen, blijft de uitdaging groot om voldoende volwaardig voedsel in te zamelen, zeker in de huidige periode waarin het aantal minderbedeelden exponentieel groeit.

Om een kwalitatieve en evenwichtige voedselbedeling te verzekeren kunnen de Voedselbanken eveneens steunen op het Europees fonds voor hulp aan de minderbedeelden en op voedselinzamelingen in de grote winkelketens.

De strijd tegen voedselverspilling en honger is dus de dagelijkse zorg van de Voedselbanken.

Défis de la Fédération belge des banques alimentaires FBBA – BFVB

Dans un contexte de changement rapide de technologie de communication et de traitement de l’information, la FBBA-BFVB souhaite moderniser et professionnaliser l’aide logistique aux associations caritatives. Le but est d’assurer une offre alimentaire qualitative et quantitative aux plus démunis de notre société. Se doter d’un outil informatique up to date et de moyens de communication efficaces d’une part, s’assurer un approvisionnement continu de qualité en diversifiant nos sources d’autre part sont les grands défis que doit relever la Banque Alimentaire.