ToolBox heeft als doel de interne werking van sociale ondernemingen en organisaties in heel België te verbeteren door middel van gepersonaliseerde begeleiding en opleidingen die worden aangeboden door vrijwilligers die hun professionele expertise delen.

 

ONZE TYPE PROJECTEN

 

MISSIE & VISIE Projecten om de missie, visie en waarden van de organisatie helder te stellen en te implementeren, met als doel de impact van de organisatie te vergroten. ‘De juiste Dingen doen’.

GOVERNANCE Projecten om goed bestuur binnen de organisatie te ontwikkelen en te implementeren; verduidelijken van rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen. Om de organisatie en effectiviteit van de Algemeen Vergadering, de Raad van Bestuur en het team te waarborgen.

EFFICIËNTIE Projecten die bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie van de organisatie, in elk operationeel domein, door het verbeteren van de processen en de productiviteit. ‘De dingen goed doen’.

DIVERSIFICATIE EN VERHOGEN INKOMSTENSTROMEN Projecten die bijdragen aan de diversificatie en het verhogen van de inkomsten van de organisatie door het genereren van inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten, het gebruik van kapitaal of activa, subsidies, giften, of andere potentiële bronnen van inkomsten.

LEADERSHIP COACHING Projecten die tot doel hebben de teams van de organisatie te coachen of te ondersteunen met een klankbord om ervoor te zorgen dat ‘De juiste dingen doen’ en ‘De dingen goed doen’ ingebed zijn in de dagelijkse gang van zaken op elk niveau van de organisatie.

ToolBox-armoedesensitiviteit-scan

#Together

De armoedesensitiviteit-scan voor bedrijven, een instrument van Netwerk Tegen Armoede. Het Netwerk Tegen Armoede bestaat uit 59 verenigingen over Vlaanderen... [Meer info]

ToolBox Annual Report 2019

#Grow

Graag delen wij hier het Jaarverslag 2019. Hierin vinden jullie onder andere de vele projecten die binnen... [Meer info]

#Learn

Johan Goossens, onze brand new bestuurder Johan heeft meer dan 23 jaar ervaring als manager en... [Meer info]