Wij verbinden maatschappelijk gedreven organisaties met vrijwillige professionals en ontsluiten zo al hun potentieel.
Samen hebben we meer positieve impact.

 

ONZE TYPE PROJECTEN

 

MISSIE & VISIE Projecten om de missie, visie en waarden van de organisatie helder te stellen en te implementeren, met als doel de impact van de organisatie te vergroten. ‘De juiste Dingen doen’.

GOVERNANCE Projecten om goed bestuur binnen de organisatie te ontwikkelen en te implementeren; verduidelijken van rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen. Om de organisatie en effectiviteit van de Algemeen Vergadering, de Raad van Bestuur en het team te waarborgen.

EFFICIËNTIE Projecten die bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie van de organisatie, in elk operationeel domein, door het verbeteren van de processen en de productiviteit. ‘De dingen goed doen’.

DIVERSIFICATIE EN VERHOGEN INKOMSTENSTROMEN Projecten die bijdragen aan de diversificatie en het verhogen van de inkomsten van de organisatie door het genereren van inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten, het gebruik van kapitaal of activa, subsidies, giften, of andere potentiële bronnen van inkomsten.

LEADERSHIP COACHING Projecten die tot doel hebben de teams van de organisatie te coachen of te ondersteunen met een klankbord om ervoor te zorgen dat ‘De juiste dingen doen’ en ‘De dingen goed doen’ ingebed zijn in de dagelijkse gang van zaken op elk niveau van de organisatie.

#Together

Het ToolBox Jaarverslag 2020 Graag delen wij hier het Jaarverslag 2020 [Meer info]

#Grow

Lees hier ons nieuws, podcasts en artikelen... [Meer info]

#Grow

Miek Van Den Bossche and Caroline Thijssen, onze 2 nieuwe board members Wil je meer weten over Miek en Caroline ? Bekijk... [Meer info]