Knowledge Plaza

Deze pagina is gereserveerd voor onze professionals.

Doorheen de jaren ontwikkelden professionals tijdens hun begeleidingen instrumenten en methodes voor en samen met de door hen gecoachte verenigingen.

Sinds 2007 verzamelt het centrale team deze op de knowledge plaza, waarbij de piramide de basisindeling aangeeft.

Naast het overeenkomstige hoofdstuk uit de methodologische gids en de Blue Cards vindt u ook artikels en presentaties terug die met het thema gerelateerd zijn. U kunt ze een kwaliteitslabel geven.

Naast deze materialen vindt u, per domein van de piramide, de contactgegevens van de professionals die een coaching aanboden zodat u hen kunt contacteren moest u vragen hebben. Ook de blog laat u toe de groep vragen te stellen.

De verenigingen hebben ook een toegang tot de knowledge plaza, echter wel beperkt to de blog en de Blue Cards.

Knowledge-Plaza-ToolBox