Brief van Jo Jespers aan de leden

Na 5 jaar neemt Jo Jespers afscheid van het ToolBox-bestuur en wil hij graag een woordje tot de leden van onze vzw richten. Nogmaals hartelijk dank Jo voor je steun en je werk binnen onze organisatie!

Jo Jespers, ToolBox bestuurder

Beste ToolBoxers en ledenorganisaties,


Ik leerde ToolBox kennen in 2005, of daar ergens in de buurt. Ik was verantwoordelijk voor een organisatie in de jeugdzorg, we zaten met een serieus personeelsprobleem, ToolBox werd ter hulp geroepen en mijn organisatie zag er plots helemaal anders uit.

Een paar jaar later kregen we weer ondersteuning van ToolBox en toen leerde ik Hilde Helsen kennen. We hielden contact, ook nadat ik naar een andere werkgever trok. Toen ToolBox voor haar bestuur op zoek was naar iemand met een non-profit achtergrond belde Hilde me op. Ik zei meteen “ja”, ondertussen 5 jaar geleden.

Meedraaien in het bestuur van ToolBox was tegelijk een verrijking en een uitdaging. Een verrijking omdat je altijd bijleert als je samenwerkt met mensen die een heel andere professionele en persoonlijke achtergrond hebben. Ik heb veel geleerd van de grondigheid en tegelijk de snelheid waarmee – soms moeilijke dossiers – in het bestuur besproken en beslist werden. Ik heb genoten van de warme zakelijkheid waarmee ToolBox geleid werd. Het enthousiasme van de medewerkers en de vrijwilligers heeft me gestimuleerd om op mijn manier het beste van mezelf te geven.

Het was ook een uitdaging. Weinig non profit-omgevingen zijn, in tegenstelling tot de vaak wat grotere bedrijven waarin de meeste ToolBox -vrijwilligers werken, tweetalig, laat staan drietalig. Er staat dus veel roest op mijn Frans en Engels. Ondanks heel veel begrip was ik er gegeneerd over. Een nog grotere uitdaging vond ik de quasi permanente zoektocht naar de ‘why’ van ToolBox, naar ons waardenkompas.  Hoe dichter we bij die ‘why’ komen, hoe zorgvuldiger we moeten worden in onze formulering. ToolBox ontstond als een initiatief dat de kennis van experts uit de profitsector verbindt met non profitorganisaties die met die kennis vooruit kunnen geholpen worden. Een zeer mooie missie, maar je voelt het paternalisme om de hoek loeren. Want je zegt net niet: de profit heeft alle wijsheid in pacht en als de non profit die wijsheid gewoon overneemt, zijn alle problemen daar opgelost.

Ondertussen kijken we breder. In onze vrijwilligersgroep zitten ook experten uit de non-profitsector en Toolbox wil vooral maatschappelijke impact creëren. Het is mijn overtuiging dat we ons – als we echt maatschappelijke impact willen creëren – niet kunnen beperken tot de non-profitsector als “klant” van ToolBox. De ongemakkelijke waarheid is immers dat de non-profitsector niet veel meer kan doen dan kwetsbare mensen die weinig kansen krijgen te beschermen, te ondersteunen en sterker te maken. Dat doen is maatschappelijk enkel verantwoord als je tegelijk ook het “systeem” in vraag stelt en in beweging brengt.

De profitsector is een belangrijke speler in dat systeem. De profitsector heeft immers de sleutel in handen om kwetsbare mensen kansen te geven, als medewerker, als klant en als eigenaar, en om de mechanismen die leiden tot uitsluiting om te keren. Het kan zijn dat ze de expertise en de kennis mist om dat te doen, maar daarin kan ze volgens mij heel veel leren van mensen die actief zijn in de non-profit. En daarmee is ook de ToolBox -cirkel rond.

Altijd de uwe,

Jo

 

Ontdek ToolBox

Word ToolBox Professional

Maak deel uit van een lerend netwerk en geniet van interessante trainingen

Word lid van ToolBox als vereniging

Geniet van:

  • aangepaste trainings
  • een kenniscentrum
  • een begeleiding op maat

Steun ToolBox

Help ons onze kennis te delen en doe een gift