Vooruitzichten 2021

ToolBox bereikte een nieuw hoogtepunt in 2020. Samen hebben we de pertinentie van onze missie aangetoond, en dit in de context van een buitengewone crisis voor ons en de organisaties die we ondersteunen. Nog nooit zijn er zoveel ToolBoxers bij ons geweest. Nooit eerder hebben zich zoveel sociale en milieuorganisaties bij ons aangesloten. Nog nooit zijn er zoveel reflectie- en uitwisselingsmomenten en workshops in het kader van onze ToolBox Academy geïnitieerd door onze leden.

2021 wordt een jaar van groei en we bereiden ons daar nu al op voor.

We zijn staan paraat om meer leden te verwelkomen en blijven zowel persoonlijke ondersteuning voor iedereen en kwaliteitsmissies garanderen. Wij werken intussen aan de verbetering van het proces van supervisie en evaluatie van de projecten . Met de implementatie van Teams dit jaar, zijn we in 2021 in staat om de inhoud en methodologieën verder te ontwikkelen, om te delen en te co-creëren met de leden, ToolBoxers en de sociale organisaties, die binnenkort allemaal toegang hebben tot hetzelfde platform.

Het versnellen van partnerschappen zal onze groei waarborgen. Bijna 75% van de ondersteunde non-profitorganisaties in Vlaanderen zijn dit jaar door onze partners naar ons doorverwezen. Van harte dank aan onze huidige partners om dit mogelijk te maken. We zijn ervan overtuigd dat we dit win-win en kwaliteitsvol partnerschap verder kunnen zetten en  zo onze acties en impact kunnen vergroten.

We gaan verder met het ToolBox for ToolBox-project , dat dit jaar werd gestart. Een genereus team van ToolBoxers zet hiervoor hun expertise in om niet alleen groeiende organisaties maar ook ToolBox zelf te ondersteunen.

Tot slot, zoals besloten tijdens de GIGA workshop, behouden we ook in 2021 #Learn #Cocreate #Experience #Connect als rode draad doorheen al onze acties.

Hartelijk dank voor jullie niet aflatende inzet, enthousiasme en energie!

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Ontdek ToolBox

Word ToolBox Professional

Maak deel uit van een lerend netwerk en geniet van interessante trainingen

Word lid van ToolBox als vereniging

Geniet van:

  • aangepaste trainings
  • een kenniscentrum
  • een begeleiding op maat

Steun ToolBox

Help ons onze kennis te delen en doe een gift