Lees hier ons nieuws, podcasts en artikelen…

Podcast Let’s be inspired | Ep. 8 interview van Isabelle De Schrijver – Vocatio

VOCATIO (stichting van openbaar nut)steunt gepassioneerde en getalenteerde jongeren met een levensproject of ware roeping. De stichting reikt jaarlijks een vijftiental beurzen van 10 000 euro uit aan jongeren tussen 18 en 30 jaar, met een talent en/of sociale ambitie. VOCATIO steunt hen binnen verschillende disciplines, namelijk podiumkunsten, plastische kunsten, wetenschappen en technieken, medische wetenschappen en menswetenschappen. De beurs is voor deze jongeren een beslissend “duwtje in de rug”, maar tevens ook een vorm van erkenning en een springplank.

 

Podcast Let’s be inspired | Ep. 6, interview van Koen Deweer – Konekt vzw

Konekt gaat radicaal voor een wereld waarin personen met en zonder beperking een bijdrage kunnen leveren vanuit hun talent. We inspireren de samenleving en maken van inclusief leren, leven en werken de norm in Vlaanderen.”

Podcast Let’s be inspired / Ep. 5 interview van Sandra Demeester – Hachiko vzw

Hachiko vzw verandert levens door assistentiehonden op te leiden en te plaatsen bij personen met een motorische beperking of epilepsie. Onze kwispelende assistenten staan met veel plezier dagelijks klaar en maken taken voor hun baasje opnieuw mogelijk. Ook qua emotionele steun zijn ze van onschatbare waarde.”

Podcast Let’s be inspired | Ep. 3, interview van Theo Vaes – ArmenTeKort vzw

“Dat er maatschappelijke problemen zijn die we vaak voor normaal aanschouwen, die we denken dat kan toch niet anders. Dus we zullen die maar aanvaarden. Daar ben ik beginnen over nadenken, en heb ik gezien dat kansarmoede of generatie armoede of ingebakken armoede, het kind dat in zo’n gezin geboren wordt heeft eigenlijk geen schijn van kans, dat dit niet normaal is. Dat we niet moeten denken dat, omdat het al zolang bestaat, omdat het in de laatste 40 jaar geen halve procent verbeterd is dat dit normaal is.” www.armentekort.be

Podcast Let’s be inspired | Ep.1, interview van Eddy Maes, School zonder racisme vzw

Interview van Eddy Maes, voorzitter van School zonder racisme.

Miek Van Den Bossche and Caroline Thijssen, onze 2 nieuwe board members

Miek Van Den Bossche en Caroline Thijssen

 

⭐ Proficiat aan onze 2 nieuwe board members, Miek Van Den Bossche en Caroline Thijssen. We zijn blij dat we zulke getalenteerde en leuke vrouwen mogen verwelkomen. 🥰 Bedankt om samen met ons het avontuur aan te gaan!

Wil je meer weten over Miek en Caroline ? Bekijk hun videopresentatie die naar de ToolBox leden werd gestuurd voor hun benoeming tijdens onze Algemene Vergadering 2021 : Caroline & Miek.

Maak kennis met alle leden van onze dynamische Raad van Bestuur 

Brief van Jo Jespers aan de leden

Na 5 jaar neemt Jo Jespers afscheid van het ToolBox-bestuur en wil hij graag een woordje tot de leden van onze vzw richten. Nogmaals hartelijk dank Jo voor je steun en je werk binnen onze organisatie!

Jo Jespers, ToolBox bestuurder

Beste ToolBoxers en ledenorganisaties,


Ik leerde ToolBox kennen in 2005, of daar ergens in de buurt. Ik was verantwoordelijk voor een organisatie in de jeugdzorg, we zaten met een serieus personeelsprobleem, ToolBox werd ter hulp geroepen en mijn organisatie zag er plots helemaal anders uit.

Een paar jaar later kregen we weer ondersteuning van ToolBox en toen leerde ik Hilde Helsen kennen. We hielden contact, ook nadat ik naar een andere werkgever trok. Toen ToolBox voor haar bestuur op zoek was naar iemand met een non-profit achtergrond belde Hilde me op. Ik zei meteen “ja”, ondertussen 5 jaar geleden.

Meedraaien in het bestuur van ToolBox was tegelijk een verrijking en een uitdaging. Een verrijking omdat je altijd bijleert als je samenwerkt met mensen die een heel andere professionele en persoonlijke achtergrond hebben. Ik heb veel geleerd van de grondigheid en tegelijk de snelheid waarmee – soms moeilijke dossiers – in het bestuur besproken en beslist werden. Ik heb genoten van de warme zakelijkheid waarmee ToolBox geleid werd. Het enthousiasme van de medewerkers en de vrijwilligers heeft me gestimuleerd om op mijn manier het beste van mezelf te geven.

Het was ook een uitdaging. Weinig non profit-omgevingen zijn, in tegenstelling tot de vaak wat grotere bedrijven waarin de meeste ToolBox -vrijwilligers werken, tweetalig, laat staan drietalig. Er staat dus veel roest op mijn Frans en Engels. Ondanks heel veel begrip was ik er gegeneerd over. Een nog grotere uitdaging vond ik de quasi permanente zoektocht naar de ‘why’ van ToolBox, naar ons waardenkompas.  Hoe dichter we bij die ‘why’ komen, hoe zorgvuldiger we moeten worden in onze formulering. ToolBox ontstond als een initiatief dat de kennis van experts uit de profitsector verbindt met non profitorganisaties die met die kennis vooruit kunnen geholpen worden. Een zeer mooie missie, maar je voelt het paternalisme om de hoek loeren. Want je zegt net niet: de profit heeft alle wijsheid in pacht en als de non profit die wijsheid gewoon overneemt, zijn alle problemen daar opgelost.

Ondertussen kijken we breder. In onze vrijwilligersgroep zitten ook experten uit de non-profitsector en Toolbox wil vooral maatschappelijke impact creëren. Het is mijn overtuiging dat we ons – als we echt maatschappelijke impact willen creëren – niet kunnen beperken tot de non-profitsector als “klant” van ToolBox. De ongemakkelijke waarheid is immers dat de non-profitsector niet veel meer kan doen dan kwetsbare mensen die weinig kansen krijgen te beschermen, te ondersteunen en sterker te maken. Dat doen is maatschappelijk enkel verantwoord als je tegelijk ook het “systeem” in vraag stelt en in beweging brengt.

De profitsector is een belangrijke speler in dat systeem. De profitsector heeft immers de sleutel in handen om kwetsbare mensen kansen te geven, als medewerker, als klant en als eigenaar, en om de mechanismen die leiden tot uitsluiting om te keren. Het kan zijn dat ze de expertise en de kennis mist om dat te doen, maar daarin kan ze volgens mij heel veel leren van mensen die actief zijn in de non-profit. En daarmee is ook de ToolBox -cirkel rond.

Altijd de uwe,

Jo

 

Het Jaarverslag 2020

Graag delen wij hier het Jaarverslag 2020: Annual Report 2020 ToolBox

U vindt er de vele projecten die binnen sociale organisaties werden ontwikkeld dankzij de steun van ToolBoxers, onze bemoedigende resultaten, evenals de volledige lijst van leden (sociale organisaties, vrijwilligers en partners) die met ToolBox samenwerken.

 

 

 

Onze nieuwe activiteiten

 

Tijdens de GIGA-sessies in oktober voor ToolBoxers en de REBOOT-programma’s die aan sociale organisaties worden aangeboden, werd door alle leden van onze vzw luid en duidelijk het verzoek gedaan om ervaringen te delen en te leren van anderen. Het tweede belangrijkste verzoek: licht te werpen op de verschillende activiteiten die binnen ToolBox worden uitgevoerd.

Goed nieuws: Connect, Co-create & Learn zijn de 3 sleutelwoorden waarrond ToolBox zich ontwikkelt.

Deze twee aanvragen zijn dus in perfecte harmonie met de ToolBox gedragslijn, we willen allemaal in dezelfde richting gaan. (Oef!) We hebben dan nagedacht over verschillende activiteiten om jullie in 2021 de ervaringen van andere leden te laten ontdekken, maar ook om, samen, nieuwe ToolBox-projecten te ontwikkelen.

De Reboost-sessies:

Naar aanleiding van het succes van het Reboot programma dat aan sociale organisaties werd aangeboden om onder elkaar uit te wisselen over de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd werden, willen we een ruimte bieden gewijd aan bestuurders, waar ze hun praktijken rond specifieke thema’s kunnen uitwisselen. De eerste Reboost-sessie zal zich richten op “Managing your team in covid time”. (zie agenda)

Let’s share our social experience:

Hetzelfde, maar dan voor ToolBoxers! Momenteel lopen er meer dan 85 projecten. Laten we de deur openen naar de ervaringen van de ToolBoxers, maar ook van de coördinatoren, die voortdurend in contact staan met de sociale sector. De eerste sessie, gehouden op donderdag 10 december, werd bijgewoond door meer dan 20 ToolBoxers. Maak je geen zorgen als je niet kon deelnemen, deze sessie zal meerdere keren per jaar worden aangeboden. (zie agenda)

ToolBox News :

“Ik ben onder de indruk van de dynamiek die ik voel bij ToolBox. Er zijn zoveel geweldige projecten! Wat heb je in gedachten voor de toekomst en hoe kan ik je helpen?” Op basis van deze bemoedigende opmerking, en andere in dezelfde trant, zal het ToolBox-team u in 2021 een afspraak geven voor een 100% ToolBox-journaal. U ontdekt het onderzoek “onze partnerschappen”, het dossier “onze ambities voor de komende 3 jaar”, de weersverwachting voor de sociale sector en de ToolBox-projecten, en ten slotte de kalender van onze volgende activiteiten.

ToolBox online :

Als ToolBoxers ons Teams-platform al hebben kunnen ontdekken, staan sociale organisaties op het punt om er deel van uit te maken. (zie laatste kader van de nieuwsbrief). Wij zijn ons bewust van het belang om de toegang tot informatie en online discussies te vergemakkelijken. De eerste stap is om alle leden samen te brengen op dezelfde plaats, en dit zal gebeuren in januari 2021. Het tweede doel is het verbeteren en gebruiksvriendelijker maken van het delen van documenten, nieuws, activiteiten of andere hulpmiddelen die van belang zijn voor de gemeenschap. Het is een werk dat reflectie- en testperiodes vereist, maar het is essentieel. Wij hopen u eind 2021 de resultaten te kunnen voorstellen.

Dankzij haar leden hebben we de grote kans om een dynamische vzw te zijn die kan rekenen op een rijk panel van talenten. Samen werken we aan het ToolBox van morgen, waar iedereen de plaats inneemt waar hij/zij wil en de acties uitvoert waar hij/zij in gelooft.

 

Vooruitzichten 2021

ToolBox bereikte een nieuw hoogtepunt in 2020. Samen hebben we de pertinentie van onze missie aangetoond, en dit in de context van een buitengewone crisis voor ons en de organisaties die we ondersteunen. Nog nooit zijn er zoveel ToolBoxers bij ons geweest. Nooit eerder hebben zich zoveel sociale en milieuorganisaties bij ons aangesloten. Nog nooit zijn er zoveel reflectie- en uitwisselingsmomenten en workshops in het kader van onze ToolBox Academy geïnitieerd door onze leden.

2021 wordt een jaar van groei en we bereiden ons daar nu al op voor.

We zijn staan paraat om meer leden te verwelkomen en blijven zowel persoonlijke ondersteuning voor iedereen en kwaliteitsmissies garanderen. Wij werken intussen aan de verbetering van het proces van supervisie en evaluatie van de projecten . Met de implementatie van Teams dit jaar, zijn we in 2021 in staat om de inhoud en methodologieën verder te ontwikkelen, om te delen en te co-creëren met de leden, ToolBoxers en de sociale organisaties, die binnenkort allemaal toegang hebben tot hetzelfde platform.

Het versnellen van partnerschappen zal onze groei waarborgen. Bijna 75% van de ondersteunde non-profitorganisaties in Vlaanderen zijn dit jaar door onze partners naar ons doorverwezen. Van harte dank aan onze huidige partners om dit mogelijk te maken. We zijn ervan overtuigd dat we dit win-win en kwaliteitsvol partnerschap verder kunnen zetten en  zo onze acties en impact kunnen vergroten.

We gaan verder met het ToolBox for ToolBox-project , dat dit jaar werd gestart. Een genereus team van ToolBoxers zet hiervoor hun expertise in om niet alleen groeiende organisaties maar ook ToolBox zelf te ondersteunen.

Tot slot, zoals besloten tijdens de GIGA workshop, behouden we ook in 2021 #Learn #Cocreate #Experience #Connect als rode draad doorheen al onze acties.

Hartelijk dank voor jullie niet aflatende inzet, enthousiasme en energie!

Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Het succes van ons Reboot programma

Reboot voor drecteuren van sociale organisaties

 

Tijdens de periode van lockdown die we dit jaar hebben gekend, hebben vele sociale organisaties steun gevraagd aan de ToolBox-gemeenschap. Uit hun verschillende verzoeken kwam voor veel leidinggevenden één verwachting naar voren: uit het gevoel van isolement geraken en ondanks de crisis elkaar kunnen ontmoeten en zo samen met andere leiders van sociale organisaties van gedachten kunnen wisselen over ervaringen en aanpak.

Dit zette onze directeur Cécile meteen aan het denken… Een paar dagen later werd het Reboot-programma in het leven geroepen. Het hele ToolBox-team was meteen enthousiast over dit nieuwe concept. Alles wat we moesten doen was het “gewoon” op muziek zetten en onze leden uitnodigen om deel te nemen. Tijdens een gesprek met onze partner Cera waren zij overtuigd van de toegevoegde waarde van ons nieuwe programma en vroegen ze ons of hun leden er ook van konden profiteren. En de uitdrukking indachtig “hoe meer gemotiveerde dynamische associaties er zijn, hoe meer je deelt en leert”, sloegen ToolBox en Cera de handen (de ellebogen, bedoel ik) in mekaar. “Dat zijn véél verenigingen om uit te nodigen”, zeg je… Inderdaad, er moesten niet minder dan 4 programma’s worden ontwikkeld om aan de verwachtingen van de leden van onze twee organisaties te voldoen. Nieuwe data worden al gezocht.

 

Waaruit bestaat dit programma concreet?

Dit programma is opgebouwd rond 3 interactieve sessies van elk 2 uur.

Sessie 1 “CAPITALIZE” is een gelegenheid voor leidinggevenden om samen te bekijken wat deze crisis binnen hun organisatie aan het licht heeft gebracht, zowel de sterke als de zwakke punten.

Sessie 2 ” REBOOT ” is voor hen een gelegenheid om samen na te denken over hoe ze de teamdynamiek kunnen hervinden en de activiteiten van de sociale organisatie het best opnieuw kunnen heropstarten.

Sessie 3 “(RE)INVENT” is gewijd aan het identificeren en prioriteren van de belangrijkste projecten die de komende twee jaar binnen de deelnemende organisaties moeten worden uitgevoerd om zichzelf op een andere manier te (her)vinden.

 

De behandelde thema’s behoren tot die waarmee ToolBox ervaring heeft: governance, missie & visie, waarden, organisatie- en procesefficiëntie, diversificatie van financieringsbronnen, coaching van management en teams. ToolBox faciliteert deze uitwisselingen van collectieve intelligentie binnen een groep van 6 tot maximaal 8 deelnemers.

Naar aanleiding van onze oproep werdt een team van ToolBoxers opgeleid om dit programma te leren faciliteren. Speciale dank aan Evelyne Schöller en Ana Escarpenter, voor hun expertise en enthousiasme in het begeleiden van de eerste programma’s voorgesteld aan de ToolBox ledenorganisaties. Anderzijds hebben we met ToolBoxers twee specifieke werkgroepen (fr en nl) opgestart omdat we ervan overtuigd zijn dat dit programma ook een geïndividualiseerd begeleidingstraject zou kunnen zijn. Zo zou een duo van ToolBoxers een vzw gedurende 12 tot 18 maanden kunnen begeleiden, in elk van de 3 fases van het programma: capitalize, reboot en (re)invent. De resultaten van deze werkgroepen zullen een methodologische kit vormen die we ter beschikking zullen stellen van de hele ToolBox gemeenschap.

Als je voor een sociale organisatie werkt en je geïnteresseerd bent in deelname aan het programma of in het geïndividualiseerde ondersteuningstraject binnen jouw structuur, of als je een ToolBoxer bent en je wilt worden opgeleid in deze methodiek, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. (catherine.detserclaes@toolbox.be)

 

 

Uw donaties in 2020 60% fiscaal aftrekbaar

Als gevolg van de moeilijke situatie die wordt veroorzaakt door covid en de lockdown, zijn de inkomsten van de vrijwilligerssector in 2020 drastisch gedaald. Veel verenigingen en sociale ondernemers hadden de overheid om hulp gevraagd om het hoofd boven water te houden. Het is dus uitstekend nieuws dat op 9 juli de fiscale korting van giften aan verenigingen werd  verhoogd van 45% naar 60% (nog steeds vanaf 40€). In dezelfde lijn is het maximumbedrag van de belastingvermindering voor financiële giften verhoogd van 10 tot 20% van het netto belastbaar inkomen.

Donateurs kunnen dus hun steun verhogen zonder meer uit te geven!

Omdat een foto duizend woorden waard is, wordt dit principe in het schema hier concreet uitgelegd:

fiscaal aftrekbaar 60

In 2019 zou ik, door 200 euro aan een vereniging te schenken, 45% van dit bedrag hebben teruggekregen, ofwel 90 euro. Deze gift “kostte” me 110 euro (200 = 90+110). In 2020 zal ik, door 275 euro aan deze vereniging te schenken, 60% van dit bedrag terugkrijgen, of 165 euro. Deze gift “kost” me evenveel als in 2019 (275 = 165+110).

Ik kan de vrijwilligerssector dus beter ondersteunen zonder dat het me meer kost. En dit geldt voor alle giften die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 worden gedaan.

Waarvoor dienen de giften aan ToolBox?

Uw giften worden vooral gebruikt om de ToolBox Academy naar onze gemeenschap te brengen en om ons helpen te groeien zodat we meer en meer sociale organisaties kunnen ondersteunen.

Door ToolBox te ondersteunen, profiteren meer dan 50 verenigingen en sociale ondernemers per jaar van een gepersonaliseerde begeleiding en van meerdere workshops die het hele jaar door worden georganiseerd om hen te helpen hun sociale doelstellingen te bereiken.

 

Om ToolBox te ondersteunen, klik hier.

Amandine Englebert treedt toe tot onze Raad van Bestuur

Amandine Englebert lid van onze raad van bestuur

Hallo Amandine, welkom ! Kan je jezelf in een paar woorden voorstellen ?

Na mijn opleiding als jurist ben ik 6 jaar advocaat geweest aan de Brusselse balie voordat ik in de sector van de maatschappelijke impact terecht kwam. Binnen de Stichting Habitat & Humanisme was ik verantwoordelijk voor het beheer van het sociaal vastgoed investeringsfonds en voor de communicatie met investeerders.

In 2019 heb ik Filantropy Innovative Sharing opgericht met de bedoeling een ecosysteem te creëren rond maatschappelijke betrokkenheid. Mijn missie is om particulieren en ondernemers te ondersteunen in hun filantropische en/of maatschappelijke betrokkenheid om deze te structureren en de impact ervan te maximaliseren.

Ik ben ook gecertificeerd in het enneagram en heb verschillende trainingen gevolgd op het gebied van leadership, collectieve intelligentie en coaching. Ik ben altijd betrokken geweest bij sociale projecten, zowel privé als professioneel, omdat het voor mij een bron van voldoening en vreugde is. Naast mijn mandaat bij ToolBox ben ik ook bestuurslid van de H&H stichting en de vzw Enneaboost.

Ik ben ervan overtuigd dat, aangezien je enkel kan doorgeven wat je zelf hebt meegemaakt, je alleen door persoonlijke betrokkenheid betekenis kan vinden.

Waarom heeft u ervoor gekozen om lid te worden van het bestuur van ToolBox?

De redenen waarom ik lid wilde worden van de raad van bestuur van ToolBox zijn meervoudig.

Ten eerste, kan ik me vinden in de waarden van ToolBox. Daarnaast is er de missie van deze vzw, die een cruciale kwestie voor de ontwikkeling van de sector met een maatschappelijke impact aan de orde stelt; namelijk de structurele versterking van organisaties in het veld.

Ik ben het ook eens met de inclusieve aanpak van ToolBox, die voor een kruisbestuiving tussen de privé en de sociale sectoren zorgt. Een ander element waardoor ik deel wilde uitmaken van het avontuur is de professionaliteit en dynamiek van het team, dat zich dagelijks aanpast aan de huidige behoeften en uitdagingen.

En, kers op de taart: ToolBox is een tweetalige organisatie, actief in de drie regio’s van het land!

 

Welkom aan Jurgen Mortier in onze Raad van Bestuur!

Jurgen Mortier, Raad van Bestuur van ToolBox

Jurgen Mortier komt onze Raad van Bestuur versterken. Graag stellen wij hem aan jullie voor:

Jurgen wordt door zijn familie en vrienden omschreven als een gepassioneerd levensartiest en mensenmens. Hij houdt ervan om mensen met elkaar te verbinden zodat 1+1=3 kan worden. Met name tussen profit en not for profit bouwde hij de laatste jaren heel veel bruggen omdat beide werelden volgens hem heel veel voor elkaar kunnen betekenen. Zelf verenigt hij deze twee werelden dagdagelijks in al zijn activiteiten.

Na meer dan 20 jaar heads & hearts ervaring in internationale adviesbureaus werkt hij sinds 2019 als zelfstandig adviseur samen met verscheidende nationale en internationale organisaties. Daarbij legt hij zich voornamelijk toe op de begeleiding en uitvoering van strategie, branding, communicatie, stakeholder management en duurzaamheidsprogramma’s.

In de not for profit en social impact sfeer is Jurgen de oprichter en bezieler van Stichting Embrace. Embrace werd in 2013 opgericht als een not for profit organisatie die samen met twee partnerorganisaties in Ethiopië en met tientallen vrijwilligers een betere toekomst biedt aan 200 voormalige straatkinderen.

Jurgen, welkom! Waarom heb je voor ToolBox gekozen?

Mijn persoonlijke missie is: een positieve impact hebben door te inspireren, mensen met elkaar te verbinden en ideeën om te zetten in acties. Met die missie wil ik ook een bijdrage leveren tot nog meer impact en succes voor ToolBox, haar professionals, verenigingen en partners. ToolBox situeert zich namelijk op een heel interessant kruispunt waar verschillende stakeholders actief en impactvol met elkaar samenwerken. De open, mensgerichte en cocreatieve sfeer en aanpak bij ToolBox vind ik echt een pluspunt.

Het is mijn droom om de mooie resultaten die ToolBox bij vele Belgische organisaties heeft geboekt ook mogelijk te maken voor maatschappelijke organisaties die zich op kwetsbare doelgroepen in het buitenland richten. Zo kan de impact van ToolBox nog groter en relevanter worden!

Ontdek ToolBox

Word ToolBox Professional

Maak deel uit van een lerend netwerk en geniet van interessante trainingen

Word lid van ToolBox als vereniging

Geniet van:

  • aangepaste trainings
  • een kenniscentrum
  • een begeleiding op maat

Steun ToolBox

Help ons onze kennis te delen en doe een gift