Cera

(c) ToolBox

 

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwen ze aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëert Cera economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken:

  • ze zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC Groep
  • ze realiseren positieve impact in onze samenleving
  • ze bieden unieke voordelen.

Geïnspireerd door de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen al meer dan honderd jaar de basis voor het ondernemerschap van Cera.

Als coöperatie heeft Cera er voor gekozen om binnen haar maatschappelijke dienstverlening en meer bepaald de keuzes van onze projecten, een aantal specifieke accenten te leggen. Zo zet Cera in op een aantal specifieke maatschappelijke domeinen en thema’s. Cera wenst haar sociale impact zo groot mogelijk te maken. Hiertoe werkt Cera ook nauw samen met ToolBox vzw.

Doelstelling van het partnerschap Cera – ToolBox vertaalt zich tussen 2018 – 2021 in de volgende acties:

  • Cera zal de expertise van ToolBox actief promoten bij haar projectpartners die naast een projectmatige ondersteuning door Cera ook gebaat zouden zijn met een begeleiding door ToolBox rond organisatieversterking.
  • Cera en ToolBox doen alle twee een beroep op vrijwilligers. Cera zal ToolBox actief steunen op vlak van begeleiding en groei van hun vrijwilligersbestand. Cera zal de  mogelijkheid tot het opnemen van een bijkomende vrijwillige inzet bij ToolBox, breed communiceren.
  • Cera en ToolBox zullen samen workshops  en vormingen op maat opzetten rond diverse thema’s: zelfsturende organisaties, coöperatieve dienstverlening, fondsenwerving, communicatie, upscaling…

Gezamenlijk zetten we zo onze neuzen in dezelfde richting met als doel:

  • Versterkte partnerorganisaties met goede governance, gezond financieringsmodel, versterkt leiderschap
  • Versterking van de samenwerking tussen profit en social profit.