Degroof Petercam

(c) ToolBox

Degroof Petercam Foundation (DPF), de stichting van de Bank Degroof Petercam, werd opgericht met als doel mensen te helpen hun leven en toekomst in eigen handen te nemen.

De Stichting is opgericht in 2008. Het 10-jarig bestaan van de Stichting was de gelegenheid om onze strategie te herzien en te innoveren in de manier waarop wij impactorganisaties ondersteunen.

Onze aandacht gaat naar oplossingen die vaardigheden uitbouwen, ondernemerschap stimuleren en de arbeidsmarkt steunen.  Elk jaar selecteren we één project dat over een periode van vijf jaar een subsidie van 1 miljoen euro ontvangt alsook een intensieve niet-financiële steun om het te helpen bij de schaalvergroting. We selecteren ook twee runners-up projecten die een eenmalige schenking van 50.000€ ontvangen en een ad hoc niet-financiële steun krijgen.

Daarnaast hebben we een nieuw Skills-based Sponsorship programma ontwikkeld waarbij Degroof Petercam 2 uur werktijd per maand geeft aan collega’s die bereid zijn om een sociaal initiatief te helpen met hun talenten en expertise. Medewerkers kunnen zich inzetten als mentor (een werkzoekende helpen bij het realiseren van zijn/haar professionele project) of als coach (een organisatie helpen om professioneler te worden).

Dankzij haar expertise in het sponsoren van vaardigheden, hebben we direct aan Toolbox gedacht. Het was voor ons inderdaad van het grootste belang om de juiste structuur te vinden die ons in staat zou stellen om interessante projecten te identificeren en deze te matchen met onze medewerkers, in overeenstemming met de behoeften van de projecten en de vaardigheden van onze collega’s.

Werken met Toolbox biedt onze medewerkers een specifieke methodologie aan die hen in staat stelt om de organisaties waarmee ze samenwerken optimaal te ondersteunen, in dit in een geruststellende omgeving.

Meer informatie op site van Degroof Petercam.