FPIM-SFPI

(c) ToolBox

 

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) voert het centraal beheer van de participaties van de federale overheid, werkt samen met de overheid aan specifieke projecten en voert een eigen investeringsbeleid in het belang van de Belgische economie.

De FPIM vervult de volgende kernactiviteiten, enerzijds als investeringsmaatschappij, anderzijds als overheidsholding :

  • investeren in bedrijven met een interessante maatschappelijke waarde in één van de prioritaire sectoren die de FPIM zich tot doel heeft gesteld
  • participeren in bedrijven die een strategisch belang hebben voor het federale beleidsniveau, zij het met de eigen fondsen van de FPIM, of met de fondsen die de Staat per project ter beschikking stelt. In dit laatste geval werkt de FPIM “in gedelegeerde opdracht”.

U vindt meer informatie op de website van FPIM-SFPI