Partners

Help ons het ToolBox-effect te versterken : 1 € aan ToolBox genereert 6,7€ aan consulting-waarde !

Door ToolBox te steunen, steunt u jaarlijks méér dan 70 maatschappelijk relevante vzw’s, actief in erg verscheiden domeinen zoals jeugdwerking, gezondheidszorg en -preventie, integratie, ondersteuning van kansarmen, criminalitietspreventie … en dit over heel België.

Voor de meer dan 400 aanvragen die ingediend werden, leverde ToolBox pro bono consultancy-diensten voor een marktwaarde van méér dan 6,4 miljoen euro en vergrootte ze de impact en lange termijnperspectief van de gecoachte vzw’s.

Onze strategische partners

Dank zij de financiële steun van haar partners, kan ToolBox zich focussen op de professionele opvolging van de begeleide projecten en haar activiteiten blijven ontplooien.

Vandaag kunnen we op volgende partners rekenen:

Onze geassocieerde partners

Samen met Solvay Brussels School, wordt de cursus “Management in the Non-Profit” voor MBA-studenten uitgewerkt. Prof. Dr. Marc Labie brengt het theoretisch kader aan. ToolBox zorgt voor stageplaatsen voor de studenten. De gecoachte verenigingen en de professionals kunnen op aanvraag deze cursus volgen.

De Antwerp Management School voert in 2012-2013 een impactstudie over de begeleidingen van ToolBox, onder leiding van Prof. Dr. Bart Cambré.

Artoos drukte pro bono de Blue Cards management fiches voor onze professionals en verenigingen.

Onze sponsors:

sponsors