Portret


Absoluut

Elk individu moet zijn/haar leven kunnen uitbouwen zoals hij/zij dit zelf wenst. Mensen met een handicap moeten hiertoe de nodige ondersteuning krijgen. Vraaggestuurde ondersteuning is dus noodzakelijk, net zoals een budget op maat en een financieringswijze op maat nodig zijn. Elk individu verdient met zijn/haar persoonlijk levensverhaal en unieke ervaringen een volwaardige plaats in de maatschappij. De maatschappij moet haar visie op 'mensen met een label' aanpassen. Mensen met een handicap hebben een volwaardige plaats in de maatschappij, zonder hun specifieke en juist daardoor unieke manier van zijn te moeten verloochenen. Absoluutvzw wil als erkende budgethoudersvereniging mensen objectief en correct informeren over het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB), budgethouders met raad en daad bijstaan met hun PAB en ondersteuning op maat uitdragen.


Website