Portret


Lhiving

Lhiving is een organisatie werkzaam in het BHG die integrale begeleiding op maat biedt aan zowel mensen met hiv in een kansarme situatie als aan hun directe omgeving. De begeleiding is gericht op het verwerven van meer autonomie. Dit gebeurt door ambulante begeleiding en kan uitgebreid worden met semi-residentiële opvang. Evolutie naar uitbreiding van de doelgroep naar personen met andere chronische ziektes is hierbij een streefdoel. Doorheen groepsactiviteiten en vormingen aan betrokken organisaties en personen beoogt Lhiving ook een bredere persoonlijke en maatschappelijke aanvaarding van hiv. Samenwerking met andere actoren in het BHG is hierbij het uitgangspunt.