Portret


PAG ASA

De doelstelling van PAG-ASA is tweeledig : het verschaffen van humanitaire bijstand aan de slachtoffers en meewerken aan de strijd tegen de exploitatienetwerken.


Website