Portret


Parcivalschool-Steinerschool voor B.O.

Parcival School is een Steiner-school voor Buitengewoon Onderwijs voor: - Kinderen met verstandelijke beperkingen - Autistische kinderen en kinderen met specifieke leerstoornissen, adhd, psychische problemen … Vandaag telt de school 220 leerlingen, 64 gemotiveerde personeelsleden en een actieve ouderonsteuning. Ze beschikt over een infrastructuur die ontoereikend en dringend aan renovatie toe is.


Website