Portret

Wijkgezondheidscentrum Vierkappes
Wijkgezondheidscentrum Vierkappes

Onze missie is drieledig. Ons algemeen zorgconcept houdt in dat we de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid voor alle inwoners van Groot Tienen willen herstellen, behouden en bevorderen. Op niveau van het individu willen wij toegankelijke en integrale zorg aanbieden met het oog op het bevorderen van de zelfredzaamheid en een positieve gezondheidsbeleving van onze patiënten. Op maatschappelijk niveau heeft het centrum een sensibiliseringfunctie en pleit ze voor het recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen.


Website