Portret


Wai Not

Wai-Not promoot het gebruik van ICT in het algemeen en internettoepassingen in het bijzonder, in het kader van opleiding en begeleiding van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking; als dusdanig ijvert zij voor een toegankelijk internet en een aangepast ICT-gebruik.


Website