Amazone vzw

(c) ToolBox

Directrice

Marleen Teugels

Website

www.amazone.be

ToolBox team

Helena Michielsen
François Van Bogaert

Workflows

Business plan
Documentatie Centrum

Missie en visie

Amazone vzw is het kruispunt gendergelijkheid in België. Dit kloppende hart van de vrouwenbeweging is de centrale motor tussen het middenveld, het beleid en de academische wereld. Sinds haar oprichting in het 19de eeuwse herenhuis aan de Middaglijnstraat 10 bruist het Amazonehuis van leven, en groeide het uit tot een plek waar ideeën openlijk uitgewisseld worden. Amazone zet zich in voor de bevordering van de vrouwenrechten en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen; een noodzakelijke onderneming, want vrouwenrechten worden, zowel in België als in de rest van de wereld nog iedere dag geschonden en gendergelijkheid is nog verre van bereikt. Amazone legt zich toe op drie missies. De organisatie biedt ondersteuning aan vrouwenorganisaties en verenigingen die actief zijn op het terrein van gendergelijkheid. Daarnaast informeert en documenteert Amazone over het genderbeleid. Amazone vergaart en ontsluit de grijze literatuur, beleidsdocumenten van de overheid en het middenveld. Amazone brengt tevens synergieën tot stand tussen de verschillende stakeholders actief in het domein.

Het concept is uniek en kreeg navolging in andere landen. Zo heeft Amazone een eigen informatie- en documentatiecentrum. Het Amazonehuis herbergt ook een groot aantal vrouwenorganisaties die aldus makkelijker de krachten kunnen bundelen.