Amnesty International Vlaanderen & Amnesty International Belgique Francophone 2012

(c) ToolBox

Directeur

Karen Moeskops
Philippe Hensmans

Website

www.amnesty.be

ToolBox team

Peter De Groof
Matthieu Denis
Serge Raicher

Workflows

Samenwerkingsscenario’s
Scénarios de collaboration

Missie

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft in België al van bij de start 2 afdelingen.

In 2010 startten Amnesty International Vlaanderen en Amnesty International Belgique Francophone een dialoog op over hoe ze hun werking beter konden afstemmen. De afgelopen jaren hebben we bij verschillende campagnes en acties, zowel voor als achter de schermen, ad hoc samengewerkt.

In mei 2012 stelde wij samen de vraag aan ToolBox om de kosten en baten van mogelijke samenwerkingscenario’s in kaart te brengen. Een competent team van ToolBox-vrijwilligers ging aan de slag. Zij schreven na verschillende vergaderingen en studiewerk een rapport.

Dit is echter geen eindpunt. Dankzij dit werk kunnen onze Raden van Bestuur het gesprek objectief geïnformeerd verder zetten.

Karen Moeskops