Amnesty International Vlaanderen vzw 2011

(c) ToolBox

Directeur

Karen Moeskops

Missie

Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. Onze activisten worden gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen.

Werkwijze en resultaat

Reeds enkele jaren lang doet de Vlaamse afdeling beroep op de expertise van ToolBox voor uiteenlopende projecten. Telkens is dit een positieve ervaring, dankzij de kennis en het persoonlijke engagement van de ToolBox-vrijwilligers.

In 2010 startte ToolBox met een doorlichting van de kostenstructuur. De aanleiding hiervoor was een een stijging van de bijdrage van de Vlaamse afdeling aan de internationale organisatie. In 2010 verzamelde ToolBox informatie over de werking van de Vlaamse afdeling en verwierf het inzicht in de kostenstructuur en financiële procedures. In 2011 bracht ToolBox de verworven inzichten samen in een eerste rapport dat intern besproken werd. Het gefinaliseerde document werd aan de Raad van Bestuur bezorgd.

ToolBox kwam tot de conclusie dat Amnesty kostenbewust omspringt met de beschikbare middelen, maar had wel concrete aanbevelingen zoals het herzien van contracten en het invoeren van een systeem van maandelijkse tussentijdse rapporteringen. Verschillende aanbevelingen werden meteen doorgevoerd. Andere vergen een meer structurele aanpak maar zullen ook doorgevoerd worden.

Website

www.aivl.be

ToolBox team

Peter De Groof
Sonja Van Heeswijck (TriFinance)

Workstreams

Financiële audit