ArmenTeKort vzw

(c) ToolBox

Verantwoordelijken

Theo Vaes, voorzitter
Eva Wuyts, Ben Suykens, kennisbeheerders

Website

www.armentekort.be

Missie

VZW Armentekort wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en uiteindelijk overwonnen kan worden. Doorheen duomethodiek beoogt ArmenTeKort dat kansarmen hun eigenwaarde (her)ontdekken opdat ze de regie van hun leven duurzaam in handen kunnen nemen.

ToolBox team

Britta Verhelst

Workflow

Sociale Impact meeting

Kansarmoede

Kansarmoede onderscheidt zich van armoede in twee aspecten, nl. a) kansarmen zijn niet in staat om zelfstandig de armoedeval te doorbreken wat maakt dat b) bij het uitblijven of falen van externe hulp deze problematiek per definitie van generatie op generatie wordt doorgegeven. Deze zelfversterkende dynamiek tast de menselijke eigenwaarde fundamenteel aan.

ArmenTeKort wil een structurele oplossing aanbieden voor het onrecht dat kansarmoede in België is. We leiden 5000 “kansrijken” – mensen zoals u en ik – op en koppelen hen aan mensen in kansarmoede voor een tweejarig buddytraject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

Samenwerking met ToolBox

Schaalbaarheid is een kernwaarde bij ArmenTeKort, maar vormt tegelijk onze grootste uitdaging. Om een schaalbare aanpak te creëren, is het essentieel dat iedere stap van het proces geëvalueerd wordt.

Vanuit deze filosofie stapten we in het tweejarig actieonderzoek van de Sociale Innovatiefabriek (SIF) rond sociale impact. Op twee jaar tijd een operationele projectevaluatie construeren die peilt naar de outcomes en sociale impact van de organisatie. Waar de SIF de inhoudelijke onderbouw en de tijdslijn van dit verhaal beheerde, kregen we een ToolBox coach toegewezen om dit proces te faciliteren. In nauw overleg bakenden we onze Theory of Change af en identificeerden we de gewenste indicatoren en meetinstrumenten.

De uitdagingen voor 2016 zijn helder: het uitgewerkte evaluatiemodel wordt getoetst via een try-out meting bij een 50-tal ArmenTeKort buddy’s. De resultaten zullen vertaald worden naar praktische verbeteringen van het model, dat we eind 2016 beogen te finaliseren.