Belgische federatie van de voedselbanken (BFVB) vzw

(c) ToolBox

(gemengde tekst Nederlands/Frans)

Voorzitter

Ignace Bosteels

Website

www.foodbanks.be

ToolBox team

Baudouin De Cannière
Michel Boving

Workflows

Strategische reflexie en organisatie

Missie

Voedselverspilling bestrijden en aldus de minderbedeelden in onze maatschappij helpen met gratis voedselbedeling.

In 2015 werd er meer dan 13.000 ton voedsel ingezameld en gratis uitgedeeld aan 138.000 minderbedeelden, met de hulp van 629 erkende liefdadigheidsverenigingen. Dit is maar mogelijk dankzij de dagelijkse inzet van 250 vrijwilligers en een stevige opgebouwde logistieke structuur, verspreid over gans België.

Niettegenstaande de belangrijke voedseloverschotten die te vinden zijn zowel bij de Industrie en de Grote Distributie als bij de Fruit- en Groenteveilingen, blijft de uitdaging groot om voldoende volwaardig voedsel in te zamelen, zeker in de huidige periode waarin het aantal minderbedeelden sterk groeit.

Om een kwalitatieve en evenwichtige voedselbedeling te verzekeren kunnen de Voedselbanken eveneens steunen op het Europees Fonds voor Hulp aan de Minderbedeelden en op Voedselinzamelingen in de grote winkelketens. De strijd tegen voedselverspilling en honger is dus de dagelijkse zorg van de Voedselbanken.

Mission

La Fédération Belge des Banques Alimentaires ayant établi, avec l’aide ToolBox, en 2014 ses priorités et mis en place ses ateliers de réflexions et de réalisation, veut développer des outils communs de gestion informatique et comptable. Elle recherche ainsi à harmoniser son activité de distribution alimentaire, à développer et diversifi er les volumes traités.

En 2015, les premiers résultats en terme de tonnage récolté sont déjà perceptibles. La gestion des flux de marchandises étant plus complexe, la Fédération espère progresser sensiblement dans l’implémentation de ce programme en 2016. Le nouveau site Web se met en place et la modernisation de l’image des Banques Alimentaires sera visible fin 2016. Une gestion commune des ressources humaines et la mise à jour du règlement d’ordre intérieur est en cours de finalisation.