Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) vzw

(c) ToolBox

Directeur

Jan Hertecant

Website

www.bwr.be

ToolBox team

Alain Hottlet
Eva Vanhullebusch

Workflows

Missie en visie
Beleidsplan

Missie

De vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad zet zich in voor een betere bekendmaking van de Nederlandstalige welzijns- en gezondheidszorg in Brussel. Om de dienstverlening van de Brusselse welzijns- en gezondheidssector te verbeteren, stimuleren en organiseren wij overleg en samenwerking binnen en tussen de sectoren, worden vormingsactiviteiten georganiseerd en geeft de BWR advies aan beleidsinstanties.

Visie

De BWR werkt vanuit een globaal beeld op een autonome, dynamische en actieve manier aan het Brusselse welzijnsbeleid. De BWR wenst in het werkveld een dynamiek teweeg te brengen door initiatieven te nemen waardoor de welzijnspartners beter met elkaar samenwerken en elkaar versterken door vernieuwende impulsen te geven en signalen en door adviezen te geven aan de overheid en het werkveld.