Buurt- en Nabijheidsdienst (BND) Kortrijk vzw

(c) ToolBox

Social Manager

Steven Lapauw

Missie

Buurt- en Nabijheidsdienst Kortrijk vzw is een Lokale Diensten Economie-bedrijf (LDE) met verschillende erkenningen binnen het LDE-decreet. De projecten De Speelhoek, Klusjesdienst, Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen en Buurtsport vormen de organisatie. Deze vier projecten worden aangestuurd vanuit dezelfde missie; “BND Kortrijk vzw wil laagdrempelige diensten en werk aanbieden als antwoord op maatschappelijke behoeften, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.”

Website

www.bndkortrijk.be

ToolBox team

Dirk Kerkhof
Remi Vermeir

Workflows

Deugdelijk bestuur

Kernactiviteiten

BND Kortrijk vzw biedt laagdrempelige diensten aan, betaalbaar en op maat. We richten ons op diegene die het echt moeilijk hebben. Onze diensten spelen in op niet-ingevulde maatschappelijke behoeften. We ontvangen steun van verschillende overheden om deze diensten te realiseren. Om onze diensten duurzaam uit te bouwen, investeren we in een doordacht netwerk. BND Kortrijk vzw biedt laagdrempelig werk aan. Onze diensten herken je aan de eenvoudige opdrachten met beperkte verantwoordelijkheid die worden uitgevoerd door personen uit de kansengroepen. Door begeleiding op de werkvloer, zowel technisch als sociaal, krijgen onze medewerkers de mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen. Onze organisatie gelooft in het geven van kansen binnen een eerlijke en collegiale werksfeer. We zijn een open organisatie met respect voor de cultuur, religie, achtergrond en overtuiging van klanten en medewerkers. Dit alles realiseren we binnen een haalbaar financieel kader met respect voor mens en milieu.

Begeleidingsvraag en proces

Remi en Dirk kregen, samen met de raad van bestuur, als opdracht binnen BND Kortrijk vzw de omkadering te stimuleren en te begeleiden in het ontwikkelen en implementeren van een omvattend delegatiedocument -beslissingskader, dat gehanteerd moet worden om de rollen en verantwoordelijkheden van eenieder weer te geven. Subdoelen hierbij zijn:

  • afstemming en verheldering van de rollen en verantwoordelijkheden van alle medewerkers van BND Kortrijk vzw
  • draagvlak voor beslissingen verhogen
  • teamwerk aanmoedigen en dubbelingen in taken voorkomen
  • transparanter, bewuster en correcter intern communiceren, gebaseerd op de verantwoordelijkheid van de omkadering en het bestuur

In jaar één van de coaching werden bovenstaande doelstellingen nagestreefd door een dialoog op te zetten tussen de verschillende actoren binnen de organisatie. Via verschillende workshops –met diverse samenstellingen– namen Dirk en Remi de organisatie op sleeptouw in het verfijnen van de organisatiegebieden. Dit denkwerk resulteerde in een basis van een DERI op maat van de organisatie waar alle eindverantwoordelijken in consensus werden vastgespijkerd.

Vandaag zijn we bezig de verdere rolverdeling te finaliseren. De intern opgezette dialoog zorgt nu al voor een organisatie-brede alertheid met betrekking tot de verschillende rollen die elke medewerker kan opnemen. Wat ervaren wordt als een positieve reflex.