De armoedesensitiviteit-scan voor bedrijven, een instrument van Netwerk Tegen Armoede.

(c) ToolBox

Het Netwerk Tegen Armoede bestaat uit 59 verenigingen over Vlaanderen en Brussel waar mensen in armoede zélf het woord nemen. Dat maakt ons uniek, aangezien wij maar liefst 10.000 mensen in armoede bereiken terwijl dit een groep is die erg moeilijk bereikbaar is omdat er een groot taboe en schaamte hangt rond armoede. Vanuit hun dagdagelijkse ervaringen met een leven in armoede formuleren wij samen met hen aanbevelingen aan het beleid om structureel armoede te gaan bestrijden.

Een 3-tal jaar geleden werd het bedrijvenspoor opgericht vanuit de overtuiging dat ook bedrijven een belangrijke actor zijn in het structureel bestrijden van armoede. Enerzijds stellen zij mensen in armoede te werk en anderzijds bieden zij producten en diensten aan die mensen in armoede afnemen.

Het coachingtraject focust op hun rol als werkgever. Het hebben van een baan is een belangrijke hefboom om uit armoede te geraken. Voorwaarde is wel dat het om duurzame tewerkstelling gaat. En daar loopt het vaak mis bij mensen in armoede. We zien vaak een draaideureffect in hun tewerkstellingsparcours: ze vinden een job maar verliezen die op korte termijn weer. Dit draaideureffect genereert ook voor de werkgever veel nadelen: een hoog personeelsverloop leidt tot hoge kosten, waaronder aanwervings-, opleidings- en ontslagkosten. En dit wordt nog problematischer in een periode van arbeidsmarktkrapte. Een HR directeur getuigt van het lonende deze aanpak.  (Wim Cannaert, HR directeur van Vanheede, een afvalverwerkingsbedrijf)

Naast het coachingtraject dat een intensief traject van twee en een halve dag is kan een bedrijf kiezen in te tekenen op een scan waarbij we in kaart brengen hoe armoedesensitief het bedrijf vandaag is. Met armoedesensitief bedoelen we de mate waarin het bedrijf de duurzame tewerkstelling van medewerkers in armoede faciliteert. Ook kunnen we de bestaande interne opleidingen van leidinggevenden screenen en een train the trainer organiseren om vormingen armoedesensitiever te maken.

Veel bedrijven zijn zoekende om aan de slag te gaan met de SDG’s. Het Netwerk tegen Armoede kan concrete tools aanreiken om hier werk van te maken. Hoe dit kan, wordt toegelicht tijdens een specifieke infosessies over de SDG’s die met armoede te maken hebben.

 

Voor meer info over de 2 instrumenten: 

Armoedesensitiviteit-scan1 Coachingtraject Netwerk tegen Armoede2 Coachingtraject Netwerk tegen Armoede