De Poort voor Wonen en Werk vzw

(c) ToolBox

Algemeen coördinator

Thomas Raes

Website

www.depoortvzw.be

ToolBox team

Dirk Kerkhof
Bert Neefs
Inge Janssens
Viviane Spilliaert
Philippe Verschueren
Hilde Helsen
Roel Fransen
Mieke Hoorens

Workflows

Missie & Visie
Strategische planning
Financiële rapportering
Governance
Competentiemanagement

Visie

De Poort vzw wil gangmaker zijn in kwaliteitsvol wonen en werk, waarbij de mens centraal staat, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

Missie

Een open poort voor kansengroepen naar duurzaam wonen en werk

Kernwaarden voor de organisatie

  • Open organisatie
  • Mens staat centraal
  • Kwaliteit
  • Ambitie

Wonen = sociaal verhuurkantoor

Werk = Inschakeling en werkervaring

Het SVK (of voluit Sociaal Verhuurkantoor) huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan mensen uit de kansengroepen. Momenteel zijn er een 500-tal woningen in beheer.

Met 500 woningen is het SVK meteen het grootste van Vlaanderen.

Momenteel telt onze wachtlijst een 1200-tal woningzoekenden.

Vzw De Poort, erkend als bureau voor kosteloze arbeidsbemiddeling, werkt sinds 1986 aan de verbetering van de tewerkstellingssituatie van kansengroepen.

Ons ruime aanbod van werkervaring wil een reële bijdrage leveren tot het versterken van zelfredzaamheid en het maximaliseren van zelfstandigheid voor kansengroepen.

Werkervaring binnen De Poort staat gelijk aan het aanbieden van werkvloer voor jaarlijks meer dan 100 mensen uit de kansengroepen.

Begeleidingsvraag en proces

Vanuit ToolBox werd afgelopen jaar opnieuw volop geïnvesteerd in De Poort vzw.

Waar in 2011 onze organisatie een (ver)nieuwe(nde) naam kreeg en een duidelijke missie en visie werden uitgetekend gingen we in 2012 een stapje verder.

De Poort vzw bestond in 2012 exact 25 jaar en het was dan ook hét moment om terug te blikken op 25 jaar werk maar ook om lijnen uit te zetten voor de komende jaren.

Missie, visie en kernwaarden werden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van maart 2012 en op dezelfde manier werd ons uitgewerkt strategisch plan 2013-2017 voorgelegd op de algemene vergadering van maart 2013.

Voor 2013 stelden we opnieuw duidelijke werkpunten die we nu vooral van op beleidsniveau verder vorm wilden geven.

De Poort had twee duidelijke begeleidingsvragen voor dit werkjaar:

  1. Competenties en verwachtingen van leidinggevenden in kaart brengen op verschillende niveau’s: dagelijks bestuur – beleidsteam – Algemeen Coördinator – Coördinatoren – Teamverantwoordelijken
  2. Zicht krijgen op wat de rol van bestuursorganen binnen een vzw zijn en moeten zijn; de raad van bestuur op een indirecte manier een plaats geven binnen de organisatie, ownership en sponshorship van leden van de raad van bestuur triggeren; onderzoeken of alle nodige know-how aanwezig is in de huidige raad van bestuur om van een gezond bestuur te kunnen spreken; pistes onderzoeken om tot een sterke en veelzijdige raad van bestuur te komen

Voor deze twee specifieke begeleidingsvragen werden nu zelfs 2 teams van vrijwilligers samengesteld om De Poort opnieuw op sleeptouw te nemen.

De verschillende begeleidingsvragen doorheen de voorbije 3 jaar tonen duidelijk aan dat een begeleiding van ToolBox een intensief proces is dat tijd vraagt.

ToolBox mag geen momentopname zijn maar moet een organisatie blijven volgen.

Vandaar dat ToolBox De Poort zal blijven opvolgen de komende jaren.

Vanaf 2014 wordt een traject gestart waar vrijwilligers de targets van de voorbije jaren zullen blijven bewaken door gerichte opvolg- en evaluatiegesprekken te plannen binnen de organisatie.