Donorinfo

(c) ToolBox

Coördinator

Sigrid Maes

Website

www.donorinfo.be

ToolBox team

Vincent De Cat
William Deckers

Workflows

Communicatie
Marketing
ICT

Missie

Donorinfo werd in 2005 als stichting van openbaar nut opgericht. De stichting streeft de garantie na dat u kan geven in vertrouwen. Op www.donorinfo.be publiceert Donorinfo gratis informatie over de projecten en in– en uitgaven van filantropische organisaties die personen in nood helpen. Alle informatie die de stichting publiceert is afkomstig van gecontroleerde rekeningen, opgesteld volgens eenzelfde uniform, objectief en transparant model. Op deze manier wil de stichting het totaal aantal giften aan de filantropische sector doen toenemen.

Opdracht/probleemstelling

Donorinfo is onvoldoende gekend bij het grote publiek, terwijl haar core business anderzijds wel beantwoordt aan de vraag van dat publiek tot meer transparantie bij goede doelen. Binnen Donorinfo groeide de vraag naar het ontwikkelen van een externe communicatie, maar met een kleine ploeg van 1,5 VTE, was dit intern niet meteen haalbaar.

De website www.donorinfo.be is dringend aan vernieuwing toe. Zowel front-end als back-end is er een schat aan gegevens met betrekking tot de filantropische sector die onvoldoende wordt geëxploiteerd. Ook hier ontbrak het intern aan de nodige expertise (hoe vinden we een goede webdeveloper, hoe stellen we een lastenboek op, welk programma is het beste geschikt voor onze website,…). Bovendien stelde zich de vraag: hoe leiden we a) het grote publiek naar de website toe en b) hoe stimuleren we meer organisaties om het transparantiemodel van Donorinfo te onderschrijven.

Op vraag van de raad van bestuur contacteerde Donorinfo met deze vragen ToolBox. Er werden twee consultants aangeduid en op basis van een interne enquête werd de opdracht van ToolBox als volgt omschreven:  ‘het helder stellen van de externe communicatiestrategie, onder meer in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe website voor Donorinfo