HUJO vzw

(c) ToolBox

Directeur

Fran Geudens
(tijdens de begeleiding)
Geert Desmet
(huidige coördinator)

Missie

We willen de jeugd engageren, mondig maken, ruimte bieden om te spelen en te ontdekken. We willen de jeugd stimuleren om aan eigen zingeving te doen met respect voor de waardigheid van anderen en met aandacht voor het opnemen van verantwoordelijkheid.

Website

www.hujo.be

Probleemstelling

De initiële vraag van Hujo was om hen te helpen bij het uitwerken van een business-plan, aan de hand van een door de Raad van Bestuur opgestelde strategie. Heel snel bleek het echter dat een gebrek aan goed bestuur eerst aan bod moest komen.

De doelstelling

We besloten om Hujo’s Handboek voor Goed Bestuur uit te werken, waarin we een protocol voor de vergaderingen van deze RvB op zouden nemen, een oplijsting van de gewenste competenties en verantwoordelijkheden en een inclusion/exclusion-procedure.

Werkwijze

Het ToolBox-project werd samen uitgewerkt met Aurore en Christian, 2 MBA-studenten van Solvay Brussels School. Door een aantal afspraken te respecteren zouden de vergaderingen van de Raad van Bestuur vlotter verlopen. Hierbij denken we aan het formeel toewijzen van rollen (voorzitter/facilitator/ secretaris), het opnemen van taken zoals het opstellen van een agenda, het opsturen van een uitnodiging om data van de volgende vergaderingen vast te leggen enz. Samen met de leden van de RvB hebben we de taken en verantwoordelijkheden van elk onder hen uitgewerkt. Tijdens een workshop hebben we een penningmeester, een verantwoordelijke fondsenwerving, een HR-manager, een controller en een voorzitter aangeduid. Het nominatief aan leden toewijzen van hun verantwoordelijkheden leidde tot een grotere motivatie, enthousiasme en ownership.

Resultaat

Het uitgewerkte Handboek voor Goed Bestuur werd door de Raad van Bestuur goedgekeurd en geïmplementeerd. De bestuurders waren tevreden over het resultaat omdat de vergaderingen veel vlotter verliepen, de druk daalde significant en er werd constructiever meegewerkt.

ToolBox team

Simon de Bergeyck
Koen Van Hove

Workstreams

Gouvernance