Huurpunt vzw

(c) ToolBox

Verantwoordelijken

Johan Huygen, voorzitter
Lies Baarendse, coördinator

Website

www.huurpunt.be

ToolBox team

Marleen Bultinck
Peter de Heer
Dirk Kerkhof

Workflows

Missie en visie
Operationeel plan
Deugdelijk bestuur

Missie

HUURpunt is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) in Vlaanderen. HUURpunt beoogt door beleidsbeïnvloeding de context waarin de SVK’s functioneren continu te verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken. HUURpunt doet dit op een transparante en democratische manier, met actieve betrokkenheid van de SVK’s. Daarnaast zorgt HUURpunt voor ondersteuning van de SVK’s op het vlak van vzw-wetgeving en werkgeversmaterie.

Visie

HUURpunt zal de voordelen van de SVK’s op verschillende domeinen benadrukken om de maatschappelijke meerwaarde van het concept van de SVK’s te onderstrepen. HUURpunt zal tevens naar innovatieve oplossingen zoeken die ook op lange termijn de financiële onderbouw van de SVK’s zal zekerstellen. Bovendien heeft HUURpunt als koepelorganisatie de ambitie de SVK’s steeds beter te ondersteunen bij het realiseren van hun (groei)doelstellingen.