Kunst(h)art vzw 2012

(c) ToolBox

Voorzitter

Léonel Van Overbeke

Missie

Kunst(h)art vzw is een laagdrempelige sociaal-artistieke vereniging die de kans geeft om kunst actief te beoefenen met volgende 3 doelstellingen:

  • Sociale interactie tussen volwassenen van alle achtergronden
  • Promotie en uitwisseling van kunst (binnen en buiten haar locatie)
  • Zelfontplooiing

Kunst(h)art beschikt daartoe over 3 volledig uitgeruste groepsateliers:

  • Een keramiekatelier
  • Een grafisch atelier
  • Een teken- en schildersatelier

Website

www.kunsthartonline.be

ToolBox team

Jurgen Willems
Frederic Diependaele

Workflows

Missie en visie
Fondsenwerving

Opdracht  

De initiële vraag ontstond uit de noodzaak om meer diverse inkomsten voor de vzw te genereren (giften, sponsoring, donaties).

Om een duurzame strategie uit te werken, bleek al snel dat het project voordeel zou ondervinden wanneer wij eerst de organisatie zouden ondersteunen in het formuleren van een eenduidige missie, gelinkt aan enkele prioritaire werkpunten. Deze keuze en de output hiervan, werd gebaseerd op de bevraging die standaard deel uitmaakt van de ToolBox-methodiek.

Daarna volgden een aantal vergaderingen waar de activiteiten van de organisatie geëvalueerd werden in het kader van de doelstellingen van de vernieuwde missie. Hierdoor expliciteerden we de beoogde doelstellingen van iedere activiteit wat de mogelijkheden tot giften, sponsoring en donaties duidelijker in kaart bracht.