Lhiving vzw

(c) ToolBox

Coördinator

Annelies Vangoidsenhoven

Missie

Vzw Lhiving wil psychosociale hulp bieden aan kansarme mensen met hiv, hun kinderen en/of directe omgeving. Werken rond ‘leven met hiv’ is het fundament van ons werk. Ons streefdoel is gezondheid en algemeen welzijn van de cliënten te verbeteren zodat ze zich op termijn zo zelfstandig mogelijk kunnen handhaven in de maatschappij en op een volwaardige manier kunnen participeren. Wij helpen hen bij het zoeken naar een aangepaste en betaalbare woonst en koppelen hieraan een meer of minder intensieve begeleiding.

Website

www.Lhiving.be

Lhiving biedt begeleiding op maat vanuit drie deelwerkingen: de Antenne, de ambulante werking en de semi-residentiële setting van 18 transitwooneenheden.

Door de wijzigende medische pathologie van de bestaande doelgroep, werd het herbekijken van de visie & missie en doelgroep van Lhiving een noodzaak. Input van medewerkers, bestuurders, en externe stakeholders hielp om onze missie en visie helder te formuleren. Vervolgens werden de activiteitsdomeinen en organisatiestructuur aangepakt.

De workstream externe communicatie moet de nieuwe visie en missie bij de doelgroep en de doorverwijzende organisaties bekendmaken. Hiervoor zal in 2012 het 15-jarig jubileum als hefboom gebruikt worden.
Tijdens de ToolBox-begeleiding veranderde de organisatie van coördinator, waarbij de ToolBox-ploeg als kenniswaarborging kon helpen.

ToolBox team

Eefje Vanhullebusch
Michel Robberechts
Peter De Groof

Workstreams

Missie & Visie