Maks vzw

(c) ToolBox

Directeur

Veronique De Leener

Missie

Maks gaat met talenten en competenties aan de slag. Of het nu gaat om werkzoekenden uit de buurt of collega’s in opleiding als multimedia-animator, grafist, administratief bediende of logistiek personeel. Maks brengt ze dichter bij de arbeidsmarkt zodat ze kunnen doorstromen.

Een belangrijke focus gaat naar de ontwikkeling van digitaal talent. Van het eerste gevecht met de muis tot de realisatie van een game of een mediaproductie werken we niet alleen met de knoppen of toetsen, maar ontwikkelen we sleutelcompetenties zoals levensbreed leren, doen we aan taalactivering, zetten we in op reken- en ruimtelijke vaardigheden. Duizend en één competenties die je, al ben je nog zo jong of iets ouder, dichter bij de arbeidsmarkt kunnen brengen.

Website

www.maksvzw.be

grafischbureau.maksvzw.org

ToolBox team

Annick De Swaef
Fanny Verhauwaert
Kristel Mertens
Dirk Mareel
Ann Duchateau

Workflows

Missie en visie
Strategisch en financieel plan
Externe communicatie
Leadership coaching

Activiteiten grafisch bureau

Mensen met talent mogen in het kader van “werkplekleren” bij Maks vzw bijleren en werkervaring verzamelen. Dit geeft hen de kans om een portfolio samen te stellen van gerealiseerd werk en verbeterd hun kans op werk aanzienlijk.

Begeleidingsvraag grafisch bureau

Onder de noemer Kurasaw Production Improve (KP-I) zijn we een project samen met het leiderschapsteam gestart om de midden lange termijn objectieven te realiseren.

In een eerste fase hebben we gezamenlijk de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en risico’s gedefinieerd en hebben op verschillende assen sub-projecten uitgewerkt. De eerste vraag die we ons stelden was, waarom doen we wat we doen? Het team heeft dit zeer mooi verwoord in ‘Waarom Maks Grafisch Bureau’?

“Met onze liefde en passie voor design en creativiteit verhogen we de sociale impact. We begeleiden de toekomstige generaties grafische vormgevers in het ontwikkelen van authentieke en geloofwaardige communicatie strategieën. We zijn het grafisch bureau van Maks vzw. We werken met een uniek concept. Naast het ontwikkelen van kwaliteitsvolle grafische producten leiden we ook kansarme jongeren op. Mensen met talent mogen ze in het kader van “werkplekleren” bij Maks vzw bijleren en werkervaring verzamelen. Dit geeft hen de kans om een portfolio samen te stellen van gerealiseerd werk en verbetert hun kans op werk aanzienlijk.”

Het tweede grote luik waar we op gewerkt hebben was de verbetering van het operationele proces, van aanvraag tot levering met een duidelijke rol verdeling binnen het team. Het team heeft dit vormgegeven door de implementatie van een project management software om de verschillende klanten projecten beter op te volgen en met elkaar te communiceren. Een workshop met het volledige team (leiders en mensen in opleiding) leidde tot transparantie en engagement rond de verschillende assen en nieuwe manier van werken.

Het team is tevreden met de resultaten: een ruimere marktpositionering en een betrouwbaar operationeel proces hebben geïmplementeerd, met als uiteindelijk doel een grotere groep van grafische ontwerpers op te leiden die in de reguliere grafische sector aan de slag kunnen. De nieuwe website geeft een zeer goed overzicht van de nieuwe dynamiek en de expertise die in het team aanwezig is. Wij hebben samengewerkt in team en individuele workshops (online – offline) en hebben als ToolBox consultants een coachende, faciliterende rol opgenomen.