Onafhankelijk Leven vzw

(c) ToolBox

Directeur

Koenraad Depauw

Missie en visie

Onafhankelijk Leven vzw is een sociale beweging die er voor zorgt dat meer en meer personen met een handicap een gewoon leven kunnen leiden, in de samenleving – én niet in een instelling.

Via Onafhankelijk Leven vzw maken zij gebruik van persoonlijke assistenten waarover ze zelf de baas zijn. Ze beslissen zelf wie hen waar en wanneer assisteert. Zo hoeven zij niet afhankelijk te zijn van familie, vrienden of welzijnsorganisaties, en houden ze de vrijheid hun eigen weg te bepalen. Door Onafhankelijk Leven vzw kunnen zij hun eigen thuis kiezen en iemand tewerkstellen die hen assisteert.

Toen Onafhankelijk Leven vzw hiervoor 30 jaar geleden begon te werven was dat een bizar idee. Nu vindt iedereen, ook de Vlaamse regering, ons concept een fantastisch voorbeeld voor de toekomst. Onafhankelijk Leven is een echt onafhankelijke vzw zodat we slechts één belang kunnen dienen: dat van mensen met een handicap.

Website

www.onafhankelijkleven.be

ToolBox team

Paul Vandevelde
Franky De Cooman
Anne-Catherine Massagé
Jacques Van Egten
Bénédicte De Bruycker
Hugues d’Ydewalle

Workflows

Procesmanagement
Competentieanalyse en -ontwikkeling
Interne organisatie
Procedures
Governance
Coaching leidinggevenden
Fondsenwerving strategie en plan

Activiteiten

Dankzij Onafhankelijk Leven vzw hebben personen met een handicap nu het recht op een budget dat ze zelf kunnen spenderen aan ondersteuning, in plaats dat de overheid een instelling betaalt. Zij kunnen dan hun eigen thuis kiezen en iemand tewerkstellen die helpt met koken, hen naar het werk te brengen, te assisteren daar waar zij het nodig hebben. Het kost niks meer, maar voor alle betrokkenen is de levenskwaliteit veel hoger. Dat is beter voor mensen met een handicap, maar ook duurzamer voor de hele samenleving.

Als dienstverlener ondersteunt Onafhankelijk Leven vandaag meer dan 2 000 personen bij het gebruik of het bekomen van een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Met onze advieslijn beantwoorden wij dagelijks van 9 tot 17 uur met meerdere medewerkers vragen van budgethouders. Daarnaast zijn er over heel Vlaanderen coachen op de baan die bij budgethouders thuis onafhankelijk advies geven over het gebruik van het PAB.

Maar Onafhankelijk Leven vzw is veel meer dan een dienst. Onafhankelijk leven vzw is ook een sociale beweging van mensen met een handicap die de maatschappij veranderen. Dat doen we door via sensibilisatiecampagnes de zorgsector anders te laten denken over hun “cliënten”. Onafhankelijk Leven vzw heeft ook een sterke invloed op het beleid van de overheid. Een honderdtal vrijwilligers met een handicap of hun ouders gaan ook als ambassadeur van de organisatie en haar ultieme droom aan middenveldorganisaties, politici en overheden vertellen hoe zij hun leven in de maatschappij hebben kunnen uitbouwen dankzij die persoonlijke assistentie.

Interventie

Onafhankelijk Leven vzw is een echt onafhankelijke organisatie. Dat betekent dat zij niet gebonden is aan zuilen of kleuren. Dat betekent echter ook dat de organisatie slechts beperkt met subsidies werkt. Daardoor kan ze ook onafhankelijk van de overheid haar werk doen. Maar toch werken meer dan 20 personen in vast verband voor de organisatie.

Eén van de belangrijkste methodes om die onafhankelijke positie te bewaken is steeds het werven van inkomsten via fundraising geweest. Voorbije 10 jaar heeft Onafhankelijk Leven vzw een groot netwerk opgebouwd via service clubs die de organisatie sterk hebben gesteund. Ook heeft ze een beperkt aantal bedrijven en major donors bereid gevonden om op een duurzame wijze de organisatie financieel te steunen. Vanaf 1 januari 2017 zal door de inwerkingtreding van het decreet op de persoonvolgende financiering de potentiële doelgroep van de organisatie meer dan vertienvoudigen. Te verwachten is dat daardoor de inkomsten via subsidies ook structureel zullen stijgen. Maar als de inkomsten via fundraising niet mee zouden stijgen, dan verzwakt de onafhankelijke positie van de organisatie tegenover de overheid.

ToolBox ging met ons aan de slag en deed een doorlichting van onze huidige fundraising. ToolBox hielp een ad hoc team fundraising van Onafhankelijk Leven in het bepalen van de verschillende nieuwe potentiële doelgroepen die ons financieel zouden kunnen steunen. Er werd besloten om in 2015 voornamelijk de nieuwe strategie uit te bouwen naar bedrijven en major donors. In een eerste fase bleven we grondig stilstaan bij de wijze waarop Onafhankelijk Leven vzw zichzelf voorstelt. Want de wereld van bedrijven en die van mensen met een handicap spreken vaak een andere taal. Dat resulteerde in een nieuwe elevator pitch. Daarna formuleerden we verschillende sponsorprojecten die ook voor bedrijven een meerwaarde zouden kunnen betekenen. We brachten de bestaande contacten met bedrijfsleiders in kaart en gingen testen welke projecten wel en niet aanslaan.

Het resultaat is vandaag dat al in 2015 de inkomsten via fundraising sterk stegen, maar vooral dat er een sterke stijging is van toezegging van corporate giften voor de projecten die in 2016 worden uitgerold. in 2016 werken we verder aan het aanboren van nieuwe doelgroepen, breder dan het bestaande netwerk van sympathisanten en leden.