PAG-ASA vzw/asbl

(c) ToolBox

Directeur

Sarah De Hovre

Website

www.pag-asa.be

ToolBox team

Dré Smessaert
Kristien Debougnoux

Workflows

Beleidsplanning

Missie

PAG-ASA zet zich in voor slachtoffers van mensenhandel en ijvert voor hun rechten en belangen. Enerzijds zorgen we voor het onthaal, de opvang en de integrale begeleiding van de slachtoffers. We kiezen hierbij voor een duurzame hulpverlening op maat van elke cliënt, met als doel hem/haar voldoende tijd en ruimte te geven om te herstellen van de gebeurtenissen en te (re-)integreren in de maatschappij, in België of in het land van herkomst. Anderzijds werken we mee aan de strijd tegen mensenhandel op nationaal en internationaal niveau. Dit betekent voor ons het samenwerken met partners uit verschillende sectoren op het vlak van sensibilisering, informatie, vorming en beleid.