Parcival School vzw 2012

(c) ToolBox

Voorzitter

Alex Van den Winckel

Visie

Parcivalschool, een bloementuin voor openbloeiende kinderen.

Missie

Parcival School is een Steiner-school voor Buitengewoon Onderwijs voor:

  • Kinderen met verstandelijke beperkingen
  • Autistische kinderen en kinderen met specifieke leerstoornissen, ADHD, psychische problemen …

Vandaag telt de school 220 leerlingen, 64 gemotiveerde personeelsleden en een actieve ouderondersteuning. Ze beschikt over een infrastructuur die ontoereikend en dringend aan renovatie toe is.

Website

www.parcivalschool.be

ToolBox team

Gavin Watt
Jo De Bruyn

Workflow

Fondsenwerving

Opdracht

Parcival stelde begin 2012 de vraag aan ToolBox om hen te helpen fondsen te werven voor de renovatie van de schoolinsfrastructuur. De raad van bestuur had al een inventaris gemaakt van de noden op architecturaal vlak en een verbouwings- en renovatieplan. Nu moeten de middelen gevonden worden.

Als ToolBox-team hebben we ons eerst gedocumenteerd rond fondsenwerving, veel gelezen en onderzoek gedaan naar goede praktijken en conferenties bijgewoond.

Parallel hiermee werkten we de kernboodschap uit van wat de communicatiecampagne zou zijn. “Parcival in Bloei.” werd het concept.

Het waren de tekeningen van de kinderen die ons inspireerden. We zijn dit thema aan het uitwerken als rode draad doorheen heel de school en naar buiten, naar sponsors en donoren.

De Koning Boudewijn Stichting heeft ondertussen het projectfonds ‘vrienden van Parcival’ goedgekeurd. Dat zal ons toelaten fiscale aftrekbaarheid te bieden aan de donoren, een belangrijk element voor de fondsenwerving. Met de lente in het vooruitzicht hopen we de campagne krachtig in te zetten.