Samen tegen onbetaalde schoolfacturen – vzw Krijt

(c) ToolBox

Verantwoordelijke voor de opdracht : Colette Victor – Coördinator

ToolBoxers : Nik Voets • Sam Verhoeve

Project type : Improve Efficiency

Mission topics : Pricing • Quality

We ondersteunen scholen en hun partners zodat alle leerlingen in armoede en/of kwetsbare leerlingen gelijke kansen krijgen.

‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ biedt elk jaar 45 begeleidingstrajecten aan Vlaamse en Brusselse scholen in het uitwerken van een bewust armoede- en/of kostenbeleid. Om meer scholen te bereiken hebben we besloten om andere onderwijsprofessionals op te leiden om met onze methode aan de slag te gaan, namelijk een train-the-trainer opleiding. De eerste twee opleidingen boden we gratis aan maar daarna vonden we het meer dan redelijk dat deelnemers zouden betalen voor deze opleiding. Wel hadden we niet de nodige knowhow om zo’n prijszetting uit te werken. Hiervoor hebben we beroep gedaan op de vrijwilligers van ToolBox.

Om welke reden hebben wij gekozen voor ToolBox?

We worden gesubsidieerd en werken nauw samen met Cera. Cera heeft ons doorverwezen naar ToolBox, die ook een van hun partners is. We werden vriendelijk en professioneel onthaald door de ToolBox-coördinator. En wanneer de begeleidingsproject begon, waren de twee vrijwilligers, Nik en Sam, direct heel enthousiast over het werk dat we deden en wilden hun ervaringen inzetten om ons zo goed mogelijk vooruit te helpen. We zaten verschillende keren samen en ik voelde mij geen enkele keer onbekwaam door hun warme begeleiding, al heb ik zelf heel beperkte financiële ervaring. Mijn vragen werden serieus genomen en het advies en begeleiding die ik kreeg was oprecht. Samen maakten we een snelle vooruitgang met de prijszetting. Ik had het gevoel dat ik van alles aan Nik en Sam kon vragen en dat ze altijd bereid zouden zijn om mij zo goed mogelijk te ondersteunen.

En de impact?

We hebben onze eerste twee betalende train-the-trainer opleidingen ‘verkocht’. We voelen ons op het gemak met de prijs die we hiervoor vragen. Volgend schooljaar bieden we nog twee betalende opleidingen aan, mogelijk drie. Die opleidingen worden voor ons belangrijke inkomstbronnen in de toekomst.