Solentra vzw

(c) ToolBox

Directrice

Geertrui Serneels

Website

www.solentra.be

ToolBox team

Michel Robberechts
Jettie Van Caenegem

Workflows

Strategische reflexie
Organisatie

Missie

Solentra is er voor vluchtelingen – en migrantenkinderen en hun gezinnen en hulpverleners.

Klinische consultaties

Community-based consultaties

Solentra komt ter plekke wanneer hulpverleners bezorgdheden hebben rond het psychisch welzijn van een kind met migratieachtergrond en dit niet gecommuniceerd krijgt aan de ouders of andere betrokkenen. Solentra komt ter plaatse en ondersteunt de school/hulpverlener met haar kennis van etnopsychiatrie, migratie en cultuurgevoeligheid.

Transculturele (trauma-) consultaties

Solentra is gespecialiseerd in psychotherapeutische consultaties voor kinderen met een migratieachtergrond en hun gezin. Er wordt hierbij gewerkt met een etnotherapeut en/of tolken, zodat het kind (en zijn familie) in de eigen taal geholpen kan worden.

Deskundigheidsbevordering

De samenleving wordt super divers. Wat in grootsteden al langer een feit is wordt nu ook merkbaar in grote en kleine dorpen. Solentra wil hulpverleners ondersteunen en haar jarenlang opgebouwde expertise delen om mee naar werkbare oplossingen te zoeken voor psychologische zorg voor deze doelgroep. Via consult en liaisonfunctie: Solentra helpt om tot een gedeelde hulpvraag en oplossingstraject te komen. Opleiding- en vormingsdagen rond o.a. cultuursensitiviteit, impact van migratie en community-based werken.

Helpdesk

Het vreemde schrikt af, het gevoel kan ontstaan dat je als hulpverlener door het bos de bomen niet meer ziet, een kort overleg via onze helpdesk kan daarbij reeds volstaan om je opnieuw op weg te zetten.

Interventie van ToolBox

Organisaties uit de social profit sector komen financieel meer en meer onder druk door de besparingen bij de diverse overheden. Dit was het uitgangspunt van Solentra om ToolBox te vragen dit samen aan te pakken.

Na een enquête werden de verschillende pistes om de inkomsten te diversifiëren diepgaander onderzocht. Tegelijkertijd werd er aandacht besteed aan hoe de coördinator meer tijd kon vrijmaken om dit nu en in de toekomst meer gestructureerd aan te pakken. Een neventraject werd opgezet om de te zware administratieve last een stuk te vereenvoudigen. Ook het opzetten van een dashboard om maandelijks op een zo eenvoudig mogelijke manier de gezondheid van de verschillende onderdelen visueel voor te stellen, uitgewerkt of aangepakt.