Vlaamse Vereniging Autisme vzw

(c) ToolBox

Coördinator

Sarah Schelstraete

Website

www.autismevlaanderen.be

ToolBox team

Guy Schelfhaut
Wim van de Voorde

Workflow

Missie en visie
Strategisch plan
Interne reorganisatie

Missie

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. 

VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.

VVA wil mensen in beweging brengen om samen onze missie te realiseren door middel van bondgenotenwerking en sensibilisering.

Bondgenotenwerking

Met onze bondgenotenwerking willen we wie persoonlijk betrokken is activeren in de eigen omgeving en in onze werking. De ervaringskennis van persoonlijke betrokkenen is de motor binnen de bondgenotenwerking. Dit resulteert in een empowerende ervaring voor zowel ‘zender’ als ‘ontvanger’. Onze actieve vrijwilligers kunnen op verschillende manieren onze missie uitdragen via diverse werkingsaspecten: Autismetelefoon, Infohuis Autisme, binnenstebuiten werking (regio-, thema-, netwerking…), vorming, community website… Dit wordt gerealiseerd door steeds meer te vertrekken van getuigenissen in plaats van theoretische kennis. Tussen deelnemers aan activiteiten staat ervaringsuitwisseling centraal.

Sensibilisering

Via sensibilisering trachten we iedereen (overheid, beroepskrachten, de samenleving, netwerk van persoonlijk betrokkenen en personen met autisme) goed te informeren zodat mensen met autisme en hun omgeving op meer begrip kunnen rekenen. Contacten met vrienden en familie enerzijds en begrip en waardering voor de eigen persoon anderzijds zijn – naast een aangepaste ondersteuning door beroepskrachten – noodzakelijk voor een kwaliteitsvol leven.

Om dit alles te realiseren doet ons VVA-team beroep op tal van geëngageerde vrijwilligers, die met hun ervaringsdeskundigheid veel betekenen voor tal van bondgenoten. Onze vrijwilligers en medewerkers verlenen geen diensten, maar versterken de eigen kracht van mensen om zelf hun situatie ten goede te veranderen. De realiteit gaat het beleid doorgaans vooraf: wetten en decreten zijn (eerder) gevolg van veranderingen.